Flip book element

Cửa Võng chạm Mai Điểu – Tứ Quý

Liên hệ: 0967978951

 • Loại hàng: Hàng đặt
 • Liên hệ: 0967978951
 • Họa tiết chạm: Cửa võng chạm chim Điểu, hoa Mai, Tứ quý. Chạm theo lối truyền thống
 • Chất liệu gỗ: Gỗ Mít- Dổi- Vàng Tâm- Gụ…
 • Chất liệu sơn: Sơn ta- Sơn PU
 • Chất liệu thếp: Thếp Vàng- thếp Bạc phủ hoàng kim (đối với hàng sơn phủ)
 • Kích thước: Theo không gian thờ thực tế.
 • Nhà sản xuất: Phúc Lâm Sơn Đồng
 • Xuất xứ: Làng Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam
Đọc tiếp

Cuốn Thư chạm Hồng Trĩ

Liên hệ: 0967978951

 • Loại hàng: Hàng đặt/ Có sẵn
 • Liên hệ: 0967978951
 • Họa tiết chạm: Cuốn Thư chạm chim Trĩ, hoa Hồng. Chữ trên nền then hoặc nền Gấm (tuỳ chọn- theo bộ)
 • Chất liệu gỗ: Gỗ Mít- Dổi- Vàng Tâm- Gụ- Hương…
 • Chất liệu sơn: Sơn ta- Sơn PU
 • Chất liệu thếp: Thếp Vàng- thếp Bạc phủ hoàng kim (đối với hàng sơn phủ)
 • Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
 • Nhà sản xuất: Phúc Lâm Sơn Đồng
 • Xuất xứ: Làng Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam
Đọc tiếp

Câu đối Dơi, Hồng Trĩ

Liên hệ: 0967978951

 • Loại hàng: Hàng đặt
 • Liên hệ: 0967978951
 • Họa tiết chạm: Hoạ tiết chạm theo lối xưa
 • Chất liệu gỗ: Gỗ Mít- Dổi- Vàng Tâm- Gụ- Hương…
 • Chất liệu sơn: Sơn ta- Sơn PU
 • Chất liệu thếp: Thếp Vàng- thếp Bạc phủ hoàng kim (đối với hàng sơn phủ)
 • Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
 • Nhà sản xuất: Phúc Lâm Sơn Đồng
 • Xuất xứ: Làng Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam
Đọc tiếp

Bàn thờ Treo dáng trơn

Liên hệ: 0967978951

 • Loại hàng: Hàng đặt/ Có sẵn
 • Liên hệ: 0967978951
 • Họa tiết chạm: Hàng trơn, không chạm khắc
 • Chất liệu gỗ: Gỗ Mít- Dổi- Vàng Tâm- Gụ- Hương…
 • Chất liệu sơn: Sơn PU
 • Chất liệu thếp: Sơn công nghiệp, phủ bóng (không thếp)
 • Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
 • Nhà sản xuất: Phúc Lâm Sơn Đồng
 • Xuất xứ: Làng Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam
Đọc tiếp

Mẫu Chấp Tải Tứ Linh, Tứ Quý sơn son thếp vàng

Liên hệ: 0967978951

 • Loại hàng: Hàng đặt
 • Liên hệ: 0967978951
 • Họa tiết chạm: Các ô chạm Tứ Quý- Tứ Linh- Quy Hạc- Lưỡng Long tranh Châu hay Chiện- Gấm cổ…
 • Chất liệu gỗ: Gỗ Mít- Dổi-Vàng Tâm…
 • Chất liệu sơn: Sơn ta
 • Chất liệu thếp: Thếp Vàng- thếp Bạc phủ hoàng kim
 • Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
 • Nhà sản xuất: Phúc Lâm Sơn Đồng
 • Xuất xứ: Làng Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam
Đọc tiếp

Tủ thờ Cánh Cong – chạm Tam Đa, Đỉnh Hạc

Liên hệ: 0967978951

 • Tình trạng hàng: Có sẵn/ Đặt hàng
 • Liên hệ: 0967978951
 • Họa tiết chạm: Chạm các hoạ tiết Tam đa, Tứ quý, Quy Hạc, Sen Chiện, chữ Phúc, chữ Thọ trên cánh tủ thờ
 • Chất liệu gỗ: Mít, Dổi, Vàng Tâm, Gụ, Hương…
 • Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn PU
 • Chất liệu thếp: Thếp Vàng, Thếp Bạc phủ hoàng kim (cho sản phẩm sơn phủ)
 • Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
 • Nhà sản xuất: Phúc Lâm Sơn Đồng
 • Xuất xứ: Làng Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam
Đọc tiếp

Sập thờ Đơn cấp – Mai Điểu

Liên hệ: 0967978951

 • Loại hàng: có sẵn hoặc hàng đặt
 • Liên hệ: 0967978951
 • Họa tiết chạm: được chạm hoa Mai, chim Điểu (chim Uyên Ương), chính giữa là Dơi, chữ Phúc- Lộc-Thọ. Dạ cổ chạm Cuốn thư, hoa lá, cây cỏ. Sập chân Quỳ- Chân Rùa- Chân Nghê
 • Chất liệu gỗ: Gỗ Mít- Dổi- Vàng Tâm- Gụ- Hương…
 • Chất liệu sơn: Sơn ta hoặc sơn PU
 • Chất liệu thếp: Thếp Vàng hoặc thếp Bạc phủ hoàng kim (đối với hàng sơn phủ)
 • Kích thước: tùy thuộc vào không gian thờ cúng thực tế, có các kích thước chân 18/ 20/ 22/ 24
 • Nhà sản : Phúc Lâm Sơn Đồng
 • Xuất xứ: Làng Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.