Flip book element

Tượng Đức Thánh Hiền

1.000.000

Tượng Đức Thánh Hiền

 • Họa tiết chạm: Theo lối truyền thống Sơn Đồng (hoặc theo yêu cầu )
 • Chất liệu gỗ: Gỗ mít,gỗ Hương , gỗ Vàng Tâm…
 • Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn công nghiệp ,sơn Pu…
 • Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim (đối với hàng sơn thếp)
 • Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
 • Giá Thành: Liên Hệ 0967 978 951

Phúc Lâm Sơn Đồng nhận chế tác theo yêu cầu của quý khách hàng về chất liệu gỗ,sơn ,kích thước,mẫu mã,hình thức hoàn thiện…

Đọc tiếp

Tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn

1.000.000

Tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn

 • Họa tiết chạm: Theo lối truyền thống Sơn Đồng (hoặc theo yêu cầu )
 • Chất liệu gỗ: Gỗ mít,gỗ Hương , gỗ Vàng Tâm…
 • Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn công nghiệp ,sơn Pu…
 • Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim (đối với hàng sơn thếp)
 • Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
 • Giá Thành: Liên Hệ 0967 978 951

Phúc Lâm Sơn Đồng nhận chế tác theo yêu cầu của quý khách hàng về chất liệu gỗ,sơn ,kích thước,mẫu mã,hình thức hoàn thiện…

Đọc tiếp

Tượng Thái Thượng Lão Quân

1.000.000

Tượng Thái Thượng Lão Quân

 • Họa tiết chạm: Theo lối truyền thống Sơn Đồng (hoặc theo yêu cầu )
 • Chất liệu gỗ: Gỗ mít,gỗ Hương , gỗ Vàng Tâm…
 • Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn công nghiệp ,sơn Pu…
 • Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim (đối với hàng sơn thếp)
 • Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
 • Giá Thành: Liên Hệ 0967 978 951

Phúc Lâm Sơn Đồng nhận chế tác theo yêu cầu của quý khách hàng về chất liệu gỗ,sơn ,kích thước,mẫu mã,hình thức hoàn thiện…

Đọc tiếp

Tượng Đức ông

1.000.000

Tượng Đức Ông

 • Họa tiết chạm: Theo lối truyền thống Sơn Đồng (hoặc theo yêu cầu )
 • Chất liệu gỗ: Gỗ mít,gỗ Hương , gỗ Vàng Tâm…
 • Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn công nghiệp ,sơn Pu…
 • Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim (đối với hàng sơn thếp)
 • Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
 • Giá Thành: Liên Hệ 0967 978 951

Phúc Lâm Sơn Đồng nhận chế tác theo yêu cầu của quý khách hàng về chất liệu gỗ,sơn ,kích thước,mẫu mã,hình thức hoàn thiện…

Đọc tiếp

Tượng Đức Thánh Trần

Tượng Đức Thánh Trần

 • Họa tiết chạm: Theo lối truyền thống Sơn Đồng (hoặc theo yêu cầu )
 • Chất liệu gỗ: Gỗ mít,gỗ Hương , gỗ Vàng Tâm…
 • Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn công nghiệp ,sơn Pu…
 • Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim (đối với hàng sơn thếp)
 • Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
 • Giá Thành: Liên Hệ 0967 978 951

Phúc Lâm Sơn Đồng nhận chế tác theo yêu cầu của quý khách hàng về chất liệu gỗ,sơn ,kích thước,mẫu mã,hình thức hoàn thiện…

Đọc tiếp

Tượng Chúa Bói

1.000.000

Tượng Chúa Bói

 • Họa tiết chạm: Theo lối truyền thống Sơn Đồng (hoặc theo yêu cầu )
 • Chất liệu gỗ: Gỗ mít,gỗ Hương , gỗ Vàng Tâm…
 • Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn công nghiệp ,sơn Pu…
 • Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim (đối với hàng sơn thếp)
 • Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
 • Giá Thành: Liên Hệ 0967 978 951

Phúc Lâm Sơn Đồng nhận chế tác theo yêu cầu của quý khách hàng về chất liệu gỗ,sơn ,kích thước,mẫu mã,hình thức hoàn thiện…

Đọc tiếp

Tượng Tổ Ta-Tam Tổ Trúc Lâm

1.000.000

Tượng Tổ Ta-Tam Tổ Trúc Lâm

 • Họa tiết chạm: Theo lối truyền thống Sơn Đồng (hoặc theo yêu cầu )
 • Chất liệu gỗ: Gỗ mít,gỗ Hương , gỗ Vàng Tâm…
 • Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn công nghiệp ,sơn Pu…
 • Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim (đối với hàng sơn thếp)
 • Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
 • Giá Thành: Liên Hệ 0967 978 951

Phúc Lâm Sơn Đồng nhận chế tác theo yêu cầu của quý khách hàng về chất liệu gỗ,sơn ,kích thước,mẫu mã,hình thức hoàn thiện…

Đọc tiếp

Tượng Đức Thánh Hiền

1.000.000

Tượng Đức Thánh Hiền

 • Họa tiết chạm: Theo lối truyền thống Sơn Đồng (hoặc theo yêu cầu )
 • Chất liệu gỗ: Gỗ mít,gỗ Hương , gỗ Vàng Tâm…
 • Chất liệu sơn: Sơn ta, Sơn công nghiệp ,sơn Pu…
 • Chất liệu thếp: Thếp Vàng/ thếp Bạc phủ hoàng kim (đối với hàng sơn thếp)
 • Kích thước: Theo không gian thờ thực tế
 • Giá Thành: Liên Hệ 0967 978 951

Phúc Lâm Sơn Đồng nhận chế tác theo yêu cầu của quý khách hàng về chất liệu gỗ,sơn ,kích thước,mẫu mã,hình thức hoàn thiện…

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.