Tìm hiểu về hệ thống thần linh Tứ Phủ

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, hệ thống thần linh tứ phủ là một phần quan trọng, bao gồm các vị thần linh được xếp theo thứ tự từ trên xuống mà người dân tôn kính và phụng thờ. Hệ thống này cũng được phản ánh trong cách bài trí đền điện phủ thờ Mẫu, với các vị trí được sắp xếp từ trên xuống tương ứng với vị trí của các thần linh trong hệ thống tứ phủ. Cùng Phúc Lâm tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Hệ thống thần linh trong Tứ Phủ

Hệ thống thần linh trong Tứ Phủ
Hệ thống thần linh trong Tứ Phủ. Nguồn: Internet

Quan Thế Âm Bồ Tát

Trong hệ thống tôn giáo của người Việt, có sự giao thoa đặc biệt giữa Đạo Phật và tín ngưỡng thờ Mẫu. Mặc dù Tứ Phủ Vạn Linh thường không được coi là phần của Đạo Phật, nhưng Đạo Phật vẫn đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống này. Tại các đền thờ thuộc Tứ Phủ, thường có sự hiện diện của các tượng thần linh Đạo Phật, được người dân tôn kính và cung phụng. Các bài văn khấn thường cũng kể đến Bồ Tát, một nhân vật quan trọng của Đạo Phật.

Ngược lại, tại các chùa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, thường thấy sự sắp đặt của ban thờ Mẫu theo trình tự “Tiền Phật – Hậu Mẫu”. Điều này cho thấy sự tương tác và hòa hợp giữa hai tín ngưỡng này, phản ánh trong lịch sử và văn hóa tâm linh của người Việt.

Trong các nghi lễ khai đàn hoặc khi tráng bóng Mẫu, thường có các nghi thức thỉnh phật và Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát thường được xem là biểu tượng đại diện cho Đạo Phật, được xếp hàng đầu trong hệ thống thần linh tứ phủ.

Đức Vua Cha

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, Đức Vua Cha là các vị thần linh tôn quý đứng đầu tứ phủ trong vũ trụ, chiếm vị trí thứ hai trong hệ thống Tứ Phủ Vạn Linh. Những vị thần này được coi là có quyền năng tối linh và có thể ra lệnh cho các vị thần khác. Mỗi vị Đức Vua Cha đều có một đền thờ riêng, và tại một số đền khác, họ cũng có ban thờ, tuy nhiên không nằm ở vị trí cao nhất. Bởi theo quan niệm thờ tự tại các đền điện của Việt Nam, vị trí cao nhất luôn dành cho hậu cung, là nơi thờ Tam Tòa Thánh Mẫu.

Các vị Đức Vua Cha bao gồm:

 • Vua Cha Thiên Phủ(vùng trời) – Danh hiệu: Ngọc Hoàng Thượng Đế – Màu đại diện: màu vàng.
 • Vua Cha Thủy Phủ (vùng sông nước) – Danh hiệu: Vua Cha Thủy Quốc Động Đình – Màu đại diện: màu trắng.
 • Vua Cha Nhạc Phủ(vùng rừng núi) – Danh hiệu: Đức Tản Viên Sơn Thánh – Màu đại diện đại diện: màu xanh.

Quan Nam Tào Bắc Đẩu

Bên cạnh Đức Vua Cha, thường có sự hiện diện của Quan Nam Tào và Quan Bắc Đẩu, những vị thần được coi là trông coi và giúp đỡ vua cha trong các công việc của họ. Tuy nhiên, Quan Nam Tào và Quan Bắc Đẩu không thường xuất hiện trong các nghi lễ hầu đồng và cũng không có đền thờ riêng cho mình. Thường thì, họ được phối thờ tại nhiều đền điện thuộc hệ thống thần linh Tứ Phủ, đặc biệt là hai bên cạnh Đức Vua Cha.

Tam Toà Thánh Mẫu

Thánh Mẫu đứng đầu các phủ được coi là những thực thể linh thiêng và có quyền uy tối cao trong hệ thống tín ngưỡng Tứ Phủ Vạn Linh. Tùy theo quan niệm, có thể chia thành Tứ Phủ Thánh Mẫu hoặc Tam Tòa Thánh Mẫu.

Trong Tứ Phủ Thánh Mẫu, có bốn vị Mẫu đại diện cho mỗi phủ:

 • Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên(Thiên Phủ) – Danh hiệu: Thanh Vân Công Chúa – Màu đại diện: xanh hoặc hồng.
 • Mẫu Đệ Nhị Địa Tiên(Địa Phủ) – Danh hiệu: Liễu Hạnh Công Chúa – Màu đại diện: đỏ.
 • Mẫu Đệ Tam Thủy Cung(Thoải Phủ) – Danh hiệu: Xích Lân Công Chúa – Màu đại diện: trắng.
 • Mẫu Đệ Tứ Nhạc Tiên(Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Sơn Lâm Công Chúa – Màu đại diện: xanh.

Trong Tam Tòa Thánh Mẫu, chỉ có ba vị Mẫu:

 • Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên(Thiên Phủ) – Danh hiệu: Liễu Hạnh Công Chúa – Màu đại diện: đỏ.
 • Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn(Nhạc Phủ) – Danh hiệu: La Bình Công Chúa – Màu đại diện: xanh.
 • Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ(Thoải Phủ) – Danh hiệu: Xích Lân Công Chúa – Màu đại diện: xanh.
Xem thêm  Top 3 mẫu tượng Chuẩn Đề Bồ Tát Sơn Thếp siêu đẹp tại Sơn Đồng

Mỗi Mẫu mang trách nhiệm chăm sóc một vùng miền cụ thể, bao gồm vùng trời, núi rừng, vùng nước và vùng đất. Trong các ngôi đền ở miền Bắc, Tam Tòa Thánh Mẫu thường được tôn thờ tại vị trí cao nhất và được cung kính nhất trong cấm cung hoặc hậu cung. Các Mẫu thường được phụ trách bởi các thánh cô, những vị tiên nữ hầu hạ và giúp đỡ.

Khi tiến hành các nghi lễ hầu đồng, các Mẫu thường chỉ được hầu tráng bóng và tuyên kinh, không được tung khăn. Điều này là điều cần lưu ý đặc biệt đối với các thanh đồng tham gia nghi lễ.

Nhị vị Thánh Chầu

Nhị vị Thánh Chầu, hay còn gọi là Quỳnh Quế Công Chúa, bao gồm hai vị thần:

 • Quỳnh Hoa Công Chúa.
 • Quế Hoa Công Chúa.

Hai vị thánh này đóng vai trò là các thần linh hầu cận kề bên cạnh Thánh Mẫu trong hàng Tam Tòa Thánh Mẫu.

Truyền thống văn hóa kinh điển dành sự tôn kính đặc biệt cho Quỳnh và Quế, hai thần linh này được tưởng thưởng sống trên Đồi Ngang và tại phố Cát, trở thành những thần linh bảo trợ cho bốn phương.

Truyền thuyết về Quỳnh và Quế lan tỏa khắp đất nước và vang danh đến cả đế vương. Trên Đồi Ngang và trong Phố Cát, tiếng tên của họ trở nên vang dội, và hương thơm của Tiên Hương Vân Cát luôn tỏa ra từ những lễ phục và nghi thức phụng thờ.

Tuy nhiên, hiện tại, trong các nghi thức hầu đồng, không còn sử dụng các giá Chầu Quỳnh và Chầu Quế nữa.

Ngũ Vị Tôn Quan

Ngũ Vị Tôn Quan được xem là những quan lớn, được cho là con của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình. Họ được xem là những tướng lĩnh xuất sắc, từ thiên đình giáng hạ xuống nước Nam để đánh bại kẻ thù ngoại xâm trên 8 cửa biển, từ thời Hùng Vương Thập Bát cho đến khi đất nước yên bình trở lại sau những thách thức của chiến tranh.

Ngũ Vị Tôn Quan gồm có:

 • Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên– Màu đại diện: Đỏ.
 • Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn Thanh Tra Giám Sát – Màu đại diện: Xanh lá.
 • Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ– Màu đại diện: Trắng.
 • Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai quyền cai Tứ Phủ– Màu đại diện: Vàng.
 • Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh– Màu đại diện: Lam, xanh nhạt hoặc tím than.

Tứ Phủ Chầu Bà

Tứ Phủ Chầu Bà được xếp thứ ba trong hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu, người dân thường gọi là thập nhị Tiên Nương hoặc thập nhị Chầu Bà. Tứ phủ này bao gồm mười hai vị Chầu Bà, mỗi vị đảm nhận vai trò cai quản từ vùng rừng đến vùng nước, trải rộng khắp bốn phương tám hướng. Các vị Chầu Bà được coi là hóa thân của các Thánh Mẫu, và họ là những người phục vụ trực tiếp cho các vị thần này.

Mỗi vị Chầu Bà đều có một nơi thờ riêng, và thông tin về họ cũng được con nhang và đệ tử xa gần biết rõ, từ sự thần tích cho đến các nơi thờ tự của họ.

Tứ Phủ Chầu Bà bao gồm:

 • Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên(Thiên Phủ) – Màu đại diện: Đỏ.
 • Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn(Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Ngôi Kiều Công Chúa – Màu đại diện: Xanh.
 • Chầu Đệ Tam Thoải Phủ(Thoải Phủ) – Danh hiệu: Thủy Điện Công Chúa – Màu đại diện: Trắng.
 • Chầu Đệ Tứ Khâm Sai(Địa Phủ) – Danh hiệu: Chiêu Dung Công Chúa – Màu đại diện: Vàng.
 • Chầu Năm Suối Lân(Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Suối Lân Công Chúa – Màu đại diện: Xanh lam hoặc xanh thiên thanh.
 • Chầu Lục Cung Nương(Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Lục Cung Công Chúa – Màu đại diện: Lam.
 • Chầu Bảy Kim Giao(Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Tân La Công Chúa – Màu đại diện: Tím hoặc xanh.
 • Chầu Tám Bát Nàn(Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Nữ Tướng Bát Nàn – Màu đại diện: Vàng.
 • Chầu Chín Cửu Tỉnh– Màu đại diện: Đỏ hoặc hồng.
 • Chầu Mười Đồng Mỏ (Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Nữ Tướng Đồng Mỏ Chi Lăng – Màu đại diện: Vàng.
 • Chầu Bé Bắc Lệ(Nhạc Phủ) – Danh hiệu: Bắc Lệ Công Chúa – Màu đại diện: Đen hoặc xanh chàm.
 • Chầu Bà Bản Đền– Danh hiệu: Thủ Điện Công Chúa – Màu đại diện: Hồng, xanh hoặc trắng.

Tứ Phủ Quan Hoàng

Tứ Phủ Quan Hoàng, hay còn được biết đến là Thập Vị Ông Hoàng, đứng dưới hàng Tứ Phủ Chầu Bà, đặc trưng bởi những vị thánh hoàng được tôn kính. Các vị này đều được cho là con trai của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, nhưng thường được gắn với các nhân vật lịch sử quan trọng, những danh tướng có công dẹp loạn, giúp đất nước thịnh vượng và nhân dân ổn định cuộc sống.

Trong số 10 vị Quan Hoàng, có ba ông thường được kể đến nhiều hơn cả, đó là Quan Hoàng Bơ Thoải, Quan Hoàng Bảy và Quan Hoàng Mười, bởi vì họ thường được tin là về giáng đồng.

Dưới đây là danh sách các vị Quan Hoàng và Màu đại diện đại diện của họ:

 • Quan Hoàng Cả (Thiên Phủ) – Màuđại diện: Đỏ.
 • Quan Hoàng Đôi(Nhạc Phủ) – Màu đại diện: Xanh lá.
 • Quan Hoàng Bơ(Thoải Phủ) – Màu đại diện: Trắng.
 • Quan Hoàng Tư(Địa Phủ) – Màu đại diện: Vàng.
 • Quan Hoàng Năm– Màu đại diện: Xanh ngọc.
 • Quan Hoàng Lục – Màuđại diện: Đỏ, đen hoặc xanh.
 • Quan Hoàng Bảy(Nhạc Phủ) – Màu đại diện: Lam hoặc tím chàm.
 • Quan Hoàng Bát(Thoải Phủ) – Màu đại diện: Vàng.
 • Quan Hoàng Chín(Thiên Phủ) – Danh hiệu: Ông Chín Cờn Môn – Màu đại diện: Đen.
 • Quan Hoàng Mười(Địa Phủ) – Màu đại diện: Vàng.
Xem thêm  Những lưu ý về cách đặt và sắp xếp bàn thờ Thần Tài

Tứ Phủ Thánh Cô

Tứ Phủ Thánh Cô bao gồm những vị thánh cô hầu cận các thánh mẫu hoặc các chầu. Thường có lời tấu kêu lên trước cửa Thánh Mẫu, để Mẫu chứng nhận lòng thành của con nhang đệ tử.

Dưới đây là danh sách các vị thánh cô và Màu đại diện đại diện của họ:

 • Cô Đệ Nhất Thượng Thiên(Thiên Phủ) – Màu đại diện: Đỏ.
 • Cô Đôi Thượng Ngàn(Nhạc Phủ) – Màu đại diện: Xanh lá.
 • Cô Bơ(Thoải Phủ) – Màu đại diện: Trắ
 • Cô Tư Tây Hồ(Địa Phủ) – Màu đại diện: Vàng.
 • Cô Năm Suối Lân (Nhạc Phủ) – Màu đại diện: Xanh thiên thanh hoặc xanh lá.
 • Cô Sáu Sơn Trang(Nhạc Phủ) – Màu đại diện: Xanh lam hoặc tím chàm.
 • Cô Bảy Kim Giao(Nhạc Phủ) – Màu đại diện: Tím hoặc chàm xanh.
 • Cô Tám Đồi Chè (Nhạc Phủ) – Màu đại diện: Xanh, có thể là tím hoa cà.
 • Cô Chín Sòng Sơn(Thiên Phủ) – Màu đại diện: Hồ
 • Cô Mười Mỏ Ba(Nhạc Phủ) hoặc Cô Mười Đồng Mỏ – Màu đại diện: Vàng.
 • Cô Bé Thượng Ngàn(Nhạc Phủ) – Màu đại diện: Áo ngự về đồng với hoa tiết thổ cẩ
 • Cô Bé Đông Cuông(Nhạc Phủ) – Màu đại diện: Xanh.
 • Cô Bé Thoải Phủ(Thoải Phủ) – Màu đại diện: Trắ

Tứ Phủ Thánh Cậu

Tứ Phủ Thánh Cậu bao gồm các thánh cậu hầu cận bên các thánh hoàng. Những người này thường là nam thiếu niên thác hóa từ khi còn nhỏ tuổi, nhưng lại được biết đến với sự thông minh và linh thiêng. Trong số các vị Thánh Cậu, chỉ có bốn vị được chọn để thực hiện các nghi lễ linh thiêng và tham gia trong các buổi hầu đồng, đó là Cậu Hoàng Cả, Cậu Hoàng Đôi, Cậu Hoàng Bơ và Cậu Bé. Các vị này thường xuất hiện tại mọi buổi hầu đồng.

Dưới đây là danh sách các vị Thánh Cậu và Màu đại diện đại diện của họ:

 • Cậu Hoàng Cả(Thiên Phủ) – Màu đại diện: Đỏ.
 • Cậu Hoàng Đôi (Nhạc Phủ) – Màuđại diện: Xanh lá.
 • Cậu Hoàng Bơ(Thoải Phủ) – Màu đại diện: Trắng.
 • Cậu Hoàng Tư– Màu đại diện: Vàng.
 • Cậu Quận Đồi Ngang – Màuđại diện: Đỏ.
 • Cậu Bé Bản Đền(Nhạc Phủ) – Màuđại diện: Xanh.

Hạ Ban Ngũ Hổ Xà Thần

Hạ Ban gồm các vị thần là Quan Ngũ Hổ và Xà Thần, được đặt ban thờ ở phía dưới của các điện thờ Mẫu. Cả Quan Ngũ Hổ và Xà Thần đều có giá hầu, nhưng chỉ những thầy đồng có kinh nghiệm và căn thật mới được phép hầu họ.

Quan Ngũ Hổ và Xà Thần là một phần của hệ thống thần linh Tứ Phủ Vạn Linh trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ Phủ của người Việt. Ngoài các vị thần linh này, hệ thống tứ phủ còn bao gồm các vị chúa và thánh khác.

Các vị thánh khác được phối thờ

Bên cạnh Tứ Phủ Quan Hoàng và hệ thống Mẫu thần, còn có các vị thánh nam nữ được phối thờ cùng Tứ Phủ. Họ thường là những người bình thường trong dân gian, nhưng sau này trở thành những nhân vật vĩ đại, có công lao lớn cho đất nước, thường được tôn vinh và thờ phụng trong các đền thờ cùng với các thần linh khác.

Hệ Thống Mẫu Thần

Hệ thống Mẫu Thần cũng là một phần quan trọng của văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, bao gồm những vị mẫu bà được nhân dân tôn kính và thờ phụng vì những công lao lớn trong việc cải thiện đời sống của người dân.

Các vị Mẫu Thần bao gồm:

 • Mẫu Đầm Đa, còn được biết đến với danh hiệu Quốc Mẫu Âu Cơ.
 • Tứ Vị Vua Bà, còn gọi là Tứ vị Thánh Nương.
 • Mẫu Thiên Y A Na, có nguồn gốc từ nữ thần Po Nagar của người Chăm, cũng được biết đến dưới danh xưng Thiên Y A Na hoặc Bà Chúa Ngọc.
 • Quốc Mẫu Hoàng Thái Hậu Ỷ La, được biết đến với danh hiệu Nguyên Phi Ỷ Lan.

Lục Phủ Tôn Ông

Lục Phủ Tôn Ông bao gồm các vị quan lớn với vai trò quan trọng trong hệ thống tín ngưỡng. Mỗi vị được đại diện bằng một Màu đại diện cụ thể:

 • Quan Lớn Đệ Lục, đồng thời còn gọi là Quan Lục, được biểu tượng bằng màu đỏ.
 • Quan Lớn Đệ Thất, hay được biết đến với danh hiệu Quan Điều Thất, cũng mang màu đỏ.
 • Quan Lớn Đệ Bát Đồng Bằng Sông Diêm, có màu đại diện là màu vàng.
 • Quan Lớn Đệ Thập Triệu Tường, còn được gọi là Quan Hoàng Triệu, được đại diện bởi màu vàng.
Xem thêm  Top 7 mẫu tượng Thánh độc đáo tại Sơn Đồng

Hệ thống thần linh trong tòa Sơn Lâm Sơn Trang

Tìm hiểu về hệ thống thần linh Tứ Phủ
Ban Sơn Trang

Hệ thống thần linh trong tòa Sơn Lâm Sơn Trang là một phần không thể thiếu trong văn hóa tín ngưỡng, bao gồm:

Bát Bộ Sơn Trang

Bát Bộ Sơn Trang, tám vị tướng Sơn Trang phụng sự mẫu Thượng Ngàn, đại diện cho tám hướng trời đất. Chúa Sơn Trang ngự trị ở trung tâm, là tâm điểm của các vị thánh mẫu.

Thập Nhị Tiên Nàng.

Tam Vị Chúa Mường

Tam vị Chúa Mường gồm:

 • Chúa Đệ Nhất Tây Thiên, hay còn gọi là Tây Thiên Quốc Mẫu hoặc Chúa Bói Đệ Nhất, đại diện bởi màu đỏ.
 • Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ, còn được biết đến với danh hiệu Chúa Bói Đệ Nhị hoặc Chúa Nguyệt Hồ, có Màu đại diệnđại diện là màu xanh lá.
 • Chúa Đệ Tam Lâm Thao, hay còn được gọi là Chúa Lâm Thao hoặc Chúa Bói Đệ Tam, biểu tượng bằng màu trắng.

Các vị Chúa Bà và nữ thần

Dưới đây là danh sách các vị Chúa Bà và nữ thần, mỗi vị được biểu thị bằng một Màu đại diện đặc trưng:

 • Chúa Bà Thác Bờ Hòa Bình: Màu trắng.
 • Chúa Bà Cà Phê: Màu đen, cũng có thể là màu xanh hoặc vàng tùy vào từng nơi.
 • Chúa Bà Ba Nàng: Màu chàm.
 • Chúa Bà Tộc Mọi: Màu đen hoặc chàm.
 • Chúa Bà Ngũ Phương: Thường là màu trắng.
 • Chúa Bà Đá Đen.
 • Chúa Bà Thiên Thiên Uy Linh Công Chúa: Màu xanh.
 • Chúa Bà Ngũ Hành: Gồm 5 màu: xanh, đỏ, vàng, trắng, đen.
 • Chúa Bà Thừa Thiên Công Chúa.
 • Bà Chúa Kho: Màu đỏ.
 • Bà lớn Tuần, còn được biết đến với danh hiệu Lẫm Sơn Công Chúa hoặc Lẫm Sơn Công Chúa Khâm Sai: Màu đỏ.
 • Nữ Tướng Lê Chân.
 • Công chúa Ngọc Hân.
 • Lộc Hoa Công Chúa, hay được gọi là Bà Chúa Lộc.
 • Bà Chúa Vực.
 • Công Chúa Lân Ngọc.

Thánh Cô Bản Đền Bản Cảnh

Dưới đây là danh sách các Thánh Cô Bản Đền Bản Cảnh, mỗi vị đều có danh xưng đặc trưng và màu áo tứ thân khác nhau tùy theo vùng đất:

 • Cô Nhất Vân Đình: Tiên cô bản địa của vùng đất Ứng Hòa.
 • Cô Cả Bắc Ninh: Áo tứ thân màu nâu khi ngự về đồng.
 • Cô Đôi Cam Đường: Áo tứ thân màu xanh khi ngự về đồng.
 • Cô Bé Sa Pa.
 • Cô Bé Minh Lương.
 • Cô Bé Thạch Bàn.
 • Cô Bé Chí Mìu.
 • Cô Bé Chín Tư (Cô Bé Lục Cung).
 • Cô Bé Cây Xanh.
 • Cô Bé Tân An.
 • Cô Bé Xương Rồng (Cô Bé Xương Long).
 • Cô Bé Cấm Sơn.
 • Cô Bé Bắc Nga.
 • Cô Bé Mỏ Than.
 • Cô Bé Đen: Áo tứ thân màu đen hồng khi ngự về đồng.
 • Cô Bé Đèo Kẻng.
 • Cô Bé Nguyệt Hồ.
 • Cô Bé Đồng Đăng.

Hệ Thống Nam Thần

Hệ thống Nam Thần bao gồm những vị thần với những truyền thuyết huyền bí, thể hiện lòng khao khát sức mạnh để chống lại thiên tai, bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân địa phương. Dưới đây là danh sách các vị thần trong hệ thống này:

 • Thần Bạch Hạc
 • Thần Độc Cước
 • Linh Lang Đại Vương
 • Thần Long Đỗ
 • Huyền Thiên Trấn Vũ
 • Hỏa Thần
 • Thần Phổ Tế và Nam Hải
 • Ông Bảy Đá Thiên

Công đồng Trần Triều

Tín ngưỡng thờ Công Đồng Trần Triều, đứng đầu là Đức Thánh Trần, là một tín ngưỡng dân gian của người Việt, có nguồn gốc từ việc thánh hóa, thần hóa những nhân vật lịch sử thực sự trong thời kỳ nhà Trần. Các nhân vật này đã có những đóng góp quan trọng trong ba cuộc kháng chiến chống lại quân Nguyên Mông, góp phần bảo vệ nước nhà. Trong số đó, một trong những người được tôn sùng và nhớ đến nhiều nhất là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Trong tâm trí của người dân, ông là biểu tượng của sự kháng chiến chống giặc ngoại xâm và bảo vệ sự an lành của đất nước. Ông cũng được xem là người bảo vệ sự thịnh vượng của dân chúng, giúp họ đánh đuổi tà ma, chữa bệnh và mang lại may mắn.

Công đồng Trần Triều bao gồm các vị thánh sau:

 • Đức Thánh Trần Triều, hay còn gọi là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Màu đại diện: màu đỏ.
 • Vương Phụ Trần Liễu – An Sinh Vương.
 • Vương Mẫu – gồm Thuận Thiên Hoàng Hậu và Thiên Đạo Quốc Mẫu.
 • Phu nhân – Thiên Thành Công Chúa/ Nguyên Từ Quốc Mẫu.
 • Tứ Vị Vương Tử – con trai của Đức Thánh Trần, màu đại diện: màu đỏ, gồm Đức Thánh Cả, Đức Thánh Phó, Đức Thánh Tam, Đức Thánh Tứ.
 • Nhị Vị Vương Cô – bao gồm Vương Cô Đệ Nhất (màu đỏ) và Vương Cô Đệ Nhị (màu vàng hoặc xanh lá).
 • Lục Tướng Trần Triều, màu đại diện: màu đỏ, gồm Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng, Nghĩa Xuyên tướng quân, Hùng Thắng tướng quân, Huyền Quang tướng quân, Đức Ông Tả Hữu, Vương Tôn.
 • Cô Bé Cửa Suốt – Màu đại diện: màu trắng.
 • Cậu Bé Cửa Đông – Màu đại diện: màu vàng hoặc trắng.
 • Ngũ Hổ Đại Tướng, tương tự như hạ ban trong hệ thống thần linh Tứ Phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967978951
icons8-exercise-96 chat-active-icon