Thần Hộ Pháp hiểu là gì? Tìm hiểu về những bức tượng này ở trong chùa.

Thần Hộ Pháp hiểu là gì? Tìm hiểu về những bức tượng này ở trong chùa.

Thần Hộ Pháp hiểu là gì? Tìm hiểu về những bức tượng này ở trong chùa.

Xin chào các bạn thân yêu, có rất nhiều các bạn chưa hiểu gì về định nghĩa Thần Hộ Pháp hiểu là gì? Ý nghĩa riêng của những bức tượng như Hộ Pháp ở trong ngôi chùa Việt. Hôm nay thì page sẽ cùng với các bạn thân mến tìm hiểu nhé!

thanhophap2

Thần Hộ Pháp là người bảo hộ, người hộ trì Chánh pháp. Sách cũ đã ghi lại, khi xưa kia thì Đức Phật đã từng phái đi là 4 vị Đại Thanh Văn, và 16 vị La Hán đã đến để có thể hộ trì cho Phật pháp. Bên cạnh đó cũng còn có thêm các vị Phạm Thiên, và Đế Thích, có cả Tứ Thiên Vương, và cả thập nhị thần tướng, thêm 28 bộ chúng, và 13 phiên thần, và 36 thần vương, và 18 thiện thần để chống già lam, và Long vương,…

Thần Hộ Pháp

Những vị thần này sẽ đều được gọi chung là Thần Hộ Pháp. Họ sẽ có nhiệm vụ để bảo hộ chúng sanh, để độ đời, để tiêu trừ đi mọi tai họa trong chốn nhân gian, và để hàng yêu bắt quái,… khiến cho tâm trong sạch để mà hướng Phật.

thanhophapt

Tuy nhiên thì ở trong các ngôi chùa thân quen Việt, và một phần cũng do kinh phí, hay đó có một phần cũng do diện tích của khuôn viên chùa đến mà hầu như là sẽ không bao giờ là có đầy đủ cho tất cả hết những vị tướng này. Chủ yếu là chỉ tồn tại ở 4 loại có hệ tượng như là: Vi Đà Bồ-tát cũng như Tiêu Diện Đại sĩ; hay Khuyến thiện – Trừng ác; cùng với Tứ Thiên Vương và cả Bát bộ Kim Cương.

Xem thêm  Gian thờ chính bàn thờ có kiến trúc và kích thước ra sao? Cùng tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967978951
icons8-exercise-96 chat-active-icon