Thờ Mẫu ở trong tín ngưỡng của người Việt: Tìm hiểu Đạo Mẫu nước ta.

Thờ Mẫu ở trong tín ngưỡng của người Việt: Tìm hiểu Đạo Mẫu nước ta.

Thờ Mẫu ở trong tín ngưỡng của người Việt: Tìm hiểu Đạo Mẫu nước ta.

Có thể nói là mô hình tổng quát được kể sẽ là một mô hình được coi là kinh điển, một mô hình như bản đầy đủ nhất của tục thờ Mẫu miền Bắc Bộ coi là đại diện. Đây cũng được gọi là mô hình mà có một sự phát triển theo tuần tự và nó mang tính nội tại. Tất nhiên, trong lớp thờ Nữ thần sẽ mang tính nguyên sơ, tính bản địa và cũng do vậy mà nó được phổ cập rộng rãi ở trong sinh hoạt hoạt động tín ngưỡng dân gian. Trong một số các loại công trình để nghiên cứu ở trước đây thì cũng như là ở  trên đó, chúng tôi cũng đã được có dịp được đề cập và cũng như lý giải được các căn nguyên về kinh tế, về xã hội của việc như là thờ nữ thần mà của người Việt ta cũng như là của nhiều những dân tộc ở láng giềng khác.

Thờ Mẫu

Lớp thờ Mẫu thần cùng với các danh xưng gọi, như là Quốc Mẫu,  hay Vương Mẫu hay là Thánh Mẫu. Và thường là nó gắn liền với quá trình là cung đình hóa, với  lịch sử hóa, và như là hiện tượng để thờ như Ỷ Lan Nguyên phi, hay Bà chúa Kho, hay Mẹ Thánh Gióng, hay Tứ vị Thánh nương. Còn lớp thờ của Mẫu Tam phủ, hay Tứ phủ đó là một hệ thống rất phát triển, nó ảnh hưởng nhiều về quan niệm về vũ trụ luận cũng như là hệ thống thần linh về Đạo cao hơn, dựa trên cơ sở để thờ Nữ thần, hay là Mẫu thân bản địa, nó cũng có tiếp nhận lại những giáo Trung Hoa.

thomau1

Mối quan hệ riêng giữa ba lớp để thờ Mẫu được kể trên sẽ là một mối quan hệ gồm hai chiều, gồm một chiều sẽ theo hướng để phát triển lịch sử, ngay từ thờ Nữ thần, thờ Mẫu thần cho đến thờ Mẫu Tam phủ, hay thờ Tứ phủ. Tất nhiên, trong lớp thờ Nữ thần sẽ mang tính nguyên sơ, tính bản địa và cũng do vậy mà nó được phổ cập rộng rãi ở trong sinh hoạt hoạt động tín ngưỡng dân gian. Trong một số các loại công trình để nghiên cứu ở trước đây thì cũng như là ở  trên đó, chúng tôi cũng đã được có dịp được đề cập và cũng như lý giải được các căn nguyên về kinh tế, về xã hội của việc như là thờ nữ thần mà của người Việt ta cũng như là của nhiều những dân tộc ở láng giềng khác. Tuy nhiên, cũng còn theo cả chiều ngược lại, khi mà Mẫu Tam phủ, hay Tứ phủ định hình cũng như là phát triển, thì lúc đó nó lại Tam phủ, là Tứ phủ hóa tục khi thờ Mẫu thần và thờ Nữ thần theo hướng được sắp đặt một hệ thống thần linh, có nghi thức thờ cúng… Xu hướng này cũng đang phát triển rất mạnh mẽ mà không chỉ là đối với việc giúp thờ Nữ thần hay là thờ Mẫu thần, mà nó ngay cả là với việc thờ các tín ngưỡng khác.

Xem thêm  Đồ thờ cúng được làm bằng gỗ và các cách để chọn nguyên liệu khi mua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967978951
icons8-exercise-96 chat-active-icon