Ý nghĩa tượng Bồ Tát Chuẩn Đề và một số lưu ý khi thờ tượng

Trong kinh “Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni”, Bồ Tát Chuẩn Đề được mô tả là hóa thân của đức Quán Thế Âm, hiện thân trong sáu đường sinh tử để hóa độ chúng sinh. Với hạnh nguyện cứu độ những chúng sinh mắc bệnh nặng, nghiệp chướng sâu dày, Bồ Tát Chuẩn Đề mang lại sự an lạc, giúp họ thoát khỏi khổ đau, hướng tới sự giác ngộ. Việc thờ phụng tượng Bồ Tát Chuẩn Đề mang lại ý nghĩa tâm linh sâu sắc, đồng thời giúp chúng ta ngộ giải Phật quả, chuyển hóa duyên nghiệp và phát triển lòng từ bi, kiên nhẫn và trí tuệ trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thờ tượng Bồ Tát Chuẩn Đề trong Phật giáo.

Ý nghĩa tượng bồ tát Chuẩn Đề trong Phật giáo

 Ý Nghĩa Tượng Bồ Tát Chuẩn Đề Trong Phật Giáo

Theo “Từ điển Phật học Huệ Quang” (tập I, tr. 962), Bồ Tát Chuẩn Đề, trong Phạn ngữ là Cundi, được phiên âm trong Hán ngữ là Chuẩn-chi hoặc Chuẩn-nê. Đầy đủ là Chuẩn-đề Quan Âm, Phật Mẫu Chuẩn-đề, Thất-câu-chi Phật Mẫu hay Chuẩn-đề Phật Mẫu. Tên gọi “Chuẩn-đề” có nghĩa là thanh tịnh.

Trong Mật Tông, Bồ Tát Chuẩn Đề được tôn sùng và xếp vào một trong những tôn vị thuộc Quán Âm bộ. Theo phái Đông Mật của Phật giáo tại Nhật Bản, Chuẩn-đề là một trong số sáu danh hiệu của Quán Âm (thuộc Liên Hoa bộ). Sáu danh hiệu này bao gồm:

 1. Thiên Thủ Quán Âm
 2. Thánh Quán Âm
 3. Mã Đầu Quán Âm
 4. Thập Nhất Diện Quán Âm
 5. Chuẩn-đề Quán Âm
 6. Như Ý Luân Quán Âm

Như vậy, Chuẩn-đề Quan Âm cũng là một trong những danh hiệu của Bồ Tát Quán Âm.

Bồ Tát Chuẩn Đề trong Phạn ngữ là Cundì, Cunïdïhi (चुन्दी), có nghĩa là Năng hành, Thành thực hay Thanh tịnh. Theo kinh “Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni”, Bồ Tát Chuẩn Đề là hóa thân của đức Quán Thế Âm, hiện thân trong sáu đường sinh tử để hóa độ chúng sinh. Ngài là vị Bồ Tát có thệ nguyện hộ trì Phật pháp và hộ mạng cho những chúng sinh trí tuệ kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, thân nhiều tật bệnh, thọ mạng ngắn ngủi.

Bồ Tát Chuẩn Đề vì thương tưởng chúng sinh nhiều chướng nạn như thân đa tật bệnh, trí tuệ kém cỏi hoặc đã tạo các ác nghiệp sâu dày, nên Ngài đối trước Phật tuyên nói thần chúg, giải trừ hoặc nghiệp cho chúng sinh. Theo Kinh Chuẩn Đề: “Bấy giờ đức Phật trụ tại vườn cây của hai ông Kỳ Đà, Tu Bạt, được bốn chúng và tám bộ cung kính vi nhiễu, lúc đó Bồ Tát Chuẩn Đề vì thương tưởng đến chúng sinh thời mạt pháp nghiệp dày phước mỏng, nên Ngài vào định Chuẩn Đề tam muội, rồi thuyết pháp, thuật lại thần chú này là chỗ bảy trăm ức đức Phật đã nói: Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề, câu tri nẫm đạt điệt tha. Án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha”.

Xem thêm  Tìm hiểu về Tôn giả A Nan và Ca Diếp cùng ý nghĩa và cách thỉnh tượng

Bằng lòng từ bi vô hạn, Bồ Tát Chuẩn Đề giúp đỡ những chúng sinh chịu nhiều khổ đau, khuyến khích họ tu tập, hướng tới sự giải thoát và thanh tịnh.

Hình tượng Bồ Tát Chuẩn Đề trong Phật giáo

Hình tượng Bồ Tát Chuẩn Đề trong Phật giáo
Hình tượng Bồ Tát Chuẩn Đề trong Phật giáo

Bồ Tát Chuẩn Đề, mặc dù có hình tượng tương tự như Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay, nhưng vẫn có những đặc điểm riêng biệt giúp dễ nhận diện. Ngài thường được miêu tả trong tư thế ngồi kiết già, với 18 cánh tay, mỗi bên có 9 cánh tay. Trên đầu Ngài đội Mão Hoa Quang, trong đó hiện ra hình ảnh của 5 vị Phật.

Trong số 18 cánh tay của Ngài, hai cánh tay trên cùng kiết ấn Chuẩn Đề, tượng trưng cho tư thế đang thuyết pháp. Các cánh tay khác cầm nhiều pháp khí, mỗi loại mang ý nghĩa và chức năng khác nhau:

 • Hai tay trên cùng: Kiết ấn Chuẩn Đề, tượng như lúc thuyết pháp.
 • Tay phải thứ hai: Cầm pháp khí thí vô uý.
 • Tay trái thứ hai: Cầm phan như ý.
 • Tay phải thứ ba: Cầm gươm báu.
 • Tay trái thứ ba: Cầm bông sen.
 • Tay phải thứ tư: Cầm chuỗi hạt Ni ma bảo châu.
 • Tay trái thứ tư: Cầm sợi dây Kim Cang.
 • Tay phải thứ năm: Cầm trái la-ca-quả.
 • Tay trái thứ năm: Cầm sợi dây Kim Cang.
 • Tay phải thứ sáu: Cầm pháp khí Búa.
 • Tay trái thứ sáu: Cầm Xa-luân.
 • Tay phải thứ bảy: Cầm thiết câu.
 • Tay trái thứ bảy: Cầm Pháp-loa.
 • Tay phải thứ tám: Cầm chày kim cang.
 • Tay trái thứ tám: Cầm bình như ý.
 • Tay phải thứ chín: Cầm xâu chuỗi dài.
 • Tay trái thứ chín: Cầm kinh Bát Nhã Ba La mật.

Mỗi pháp khí mà Bồ Tát Chuẩn Đề cầm đều mang một biểu pháp giáo hóa chúng sinh. Những pháp khí Ngài cầm ở tay phải như móc câu, búa, chày… là những khí vật hung dữ, tượng trưng cho khả năng hàng phục những chúng sinh cang cường, hướng họ quay về Chánh pháp. Ngược lại, những pháp khí ở tay trái như dải lụa, hoa sen, hộp kinh… là những thánh tài Phật pháp mà Ngài ban phát cho chúng sinh sau khi đã hàng phục, giúp họ có thể tu tập và hướng tới giải thoát.

Các pháp khí mà Bồ Tát Chuẩn Đề cầm trong tay biểu thị cho uy lực vĩ đại của Ngài trong việc hàng trừ ma chướng và công năng màu nhiệm hỗ trợ các Phật tử, những người lập chí phát tâm tu học.

Một slưu ý khi thờ tượng Bồ Tát Chuẩn Đề

Một số lưu ý khi thờ tượng Bồ Tát Chuẩn Đề
Một số lưu ý khi thờ tượng Bồ Tát Chuẩn Đề

Khi thờ tượng Bồ Tát Chuẩn Đề, điều quan trọng là phải hiểu rõ về hạnh nguyện của Ngài. Bồ Tát Chuẩn Đề nổi tiếng với lòng từ bi vô hạn và thệ nguyện cứu độ chúng sanh bệnh nặng, nghiệp chướng sâu dày để họ thoát khỏi khổ đau. Vì vậy, khi chúng ta thờ phụng Ngài, cần phải học tập và thực hành theo hạnh nguyện này trong cuộc sống hàng ngày.

Xem thêm  Không gian thờ cúng Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại

Hiểu vhạnh nguyện của Bồ Tát Chuẩn Đề

Bồ Tát Chuẩn Đề phát nguyện cứu độ chúng sanh bị bệnh nặng, nghiệp chướng sâu dày. Khi chúng ta hiểu và thực hành hạnh nguyện này, chúng ta cũng cần phải phát khởi lòng từ bi và sẵn sàng giúp đỡ những người đang chịu đau khổ. Hành động này không chỉ thể hiện lòng kính ngưỡng đối với Bồ Tát mà còn là cách chúng ta thực hành theo lời dạy của Ngài, từ đó nhận được sự gia trì của Bồ Tát.

Tâm thành kính là yếu tquan trọng nhất

Theo quan điểm Phật giáo, Phật và Bồ Tát có mặt khắp mọi nơi và luôn ứng hiện để cứu độ chúng sanh. Do đó, việc thỉnh tượng Bồ Tát Chuẩn Đề về nhà không cần thiết phải quá cầu kỳ về mặt hình thức. Điều quan trọng nhất là tâm thành kính của gia chủ. Khi thờ tượng, chỉ cần chọn một vị trí tôn quý nhất trong nhà và với lòng thành kính, chọn thời điểm thích hợp để an vị tượng.

Chọn tượng phợp với điều kiện

Khi thờ tượng Bồ Tát Chuẩn Đề, không nhất thiết phải chọn những tượng to lớn, đắt đỏ. Quan trọng là chọn tôn tượng có kích thước và chất liệu phù hợp với điều kiện của gia chủ. Điều này thể hiện sự kính ngưỡng và lòng thành của chúng ta. Một tượng nhỏ nhưng được thờ phụng với lòng thành kính sâu sắc cũng mang lại hiệu quả tu tập không kém gì những tượng lớn, đắt tiền.

Lễ bái và tniệm Thần Chú Chuẩn Đề

Mỗi hành giả trên con đường tu học cần đặt trọn vẹn niềm tin và lòng thành kính lễ bái Bồ Tát Chuẩn Đề. Việc trì niệm thần chú Chuẩn Đề là một phần không thể thiếu trong các thời khóa công phu tu niệm hàng ngày của mỗi Phật tử. Bằng cách này, chúng ta cầu mong Bồ Tát gia hộ để có thể vượt qua chướng duyên, ma nghiệp, tiến tới giải thoát và giác ngộ.

Việc thờ tượng Bồ Tát Chuẩn Đề không chỉ là một hành động tôn kính mà còn là một phương tiện tu tập quan trọng. Hiểu rõ hạnh nguyện của Ngài và thực hành theo những lời dạy sẽ giúp chúng ta nhận được sự gia trì, đồng thời phát triển lòng từ bi, sự kiên nhẫn và trí tuệ. Chính điều này sẽ giúp chúng ta tiến xa hơn trên con đường tu học, đạt được an lạc và giải thoát.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967978951
icons8-exercise-96 chat-active-icon