Định tâm được hiểu như thế nào? Cùng tìm hiểu về văn hóa tâm linh.

Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Tìm hiểu về hệ thống kinh điển của Phật giáo.

Định tâm được hiểu như thế nào? Cùng tìm hiểu về văn hóa tâm linh.

Giữ cho cái tâm của mình luôn được cho sáng, và cũng là đừng để cho các sự tức giận, sự sợ hãi, hay sự vui say, sự ưu hoạn,.. nào làm cho đến cái tâm của mình bị chếch lệch, và làm cho mình trở nên không hiểu rõ được những cái nghĩa lý nào ngay thẳng. Đó là định tâm.

Định tâm

Khi đã bị nhiều những nhiễu sự ấy để làm loạn cho cái tâm hồn của mình thì thường mắt trông như là không thấy. Và tai nghe như là không hiểu, và ăn cũng không biết mùi. Bởi vì thế cho nên là bao giờ thì ta cũng phải cố giữ cho cái tâm để cho sáng và không vẩn đục. Để đệ tâm hồn không trở nên bấp biến ở giữa dòng đời có vạn biến.

Giữ cái ý riêng của mình để cho như là nhất thủy chung (là tiền hậu luôn không bất nhất). Và tức là mình sẽ không dối mình, và đối với lại việc gì thì cũng cứ thành thật. Ví dụ như ghét mùi thối, hay yêu sắc đẹp, có nghĩa là ý tứ mình như thế nào thì hãy cứ thực mà bày tỏ ra bên ngoài như thế. Và chớ không nên dối trá chút nào. Hãy sống với nhau dù cho vợ chồng hay là thầy trò, hay bạn hữu cũng sẽ lấy tiền hậu như là nhất Mả hành. Được như thế thì mới gọi là thoát tục.

dinhtam2

Bởi thế nên người quân tử sẽ phải giữ cẩn thận cái tư tưởng riêng của mình ngay trong khi mà ngồi một mình để đối với mình. Và hay là bao sự thị phí mà đơn đặt nghe đã thấy không hề hấn.

Tâm đã sáng, định tâm đã thành thì thấy tự nhiên là cái lương tri hay lương năng riêng của mình và tức là những cái Minh đức nó trở nên mẫn huệ. Xem xét cái điều gì rồi cũng hiểu rõ các chỗ sâu xa, hay là làm điều gì hoặc là việc đối phó với lại tình huống, không gian nào thì cũng đắc kỳ trung, lúc đó cũng có sự  điều hòa, và có bình hành, cũng rất hợp đạo lý.

Mấy lời tán thán hay tu tập của họ hàng đã gửi cùng với các bậc trưởng bối, bậc trưởng thượng, cùng với quý đạo hữu. Chúng đệ tải nhân qua tiết vu lan.

Xem thêm  Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là ai? Tìm hiểu về vị Bồ tát đại diện trí tuệ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967978951
icons8-exercise-96 chat-active-icon