Cách bày trí các tượng Phật trong Ban Tam Bảo sẽ như thế nào?

Cách bày trí các tượng Phật trong Ban Tam Bảo sẽ như thế nào?

Cách bày trí các tượng Phật trong Ban Tam Bảo sẽ như thế nào?

Ban Tam Bảo để thờ những ai và được bố trí ra sao?

Trong chính điện để thờ Phật và hay nó còn gọi như là Phật điện, hay Đại hùng bảo điện, hay Ban Tam Bảo, và triết lý vô thường mà của Phật giáo sẽ được đặt ngay  lên hàng đầu để thể hiện được qua cả tam thân Phật hay là “Pháp thân”, hay “Báo thân” và cả “Ứng thân”. Cách bài trí đối với các tượng Phật nào ở chính điện cũng theo đúng cái ý nghĩa ấy.

Lớp thứ nhất thờ là “Pháp thân Phật”: Trên cùng sẽ là tượng Tam thế, hay tên đầy đủ của nó là Tam thế. tam thiên Phật có nghĩa là có ba nghìn vị Phật của thời quá khứ, thời hiện tại, hay tương lai, và trong đó thì Thiên (hay ngàn) sẽ là con số mà phiếm chỉ và không đếm được.

Hàng tượng này nó gồm ba pho, và thường nó có một dáng khá chung là sẽ ngồi kết già, và sự khác nhau sẽ chỉ là các loại dáng tay kiểu kết ấn, và bên trái sẽ là Quá khứ thế, và bên phải sẽ là Vị lai thế, hay ở giữa chúng là Hiện tại thế.

lop1

Lớp thứ nhất thờ “Pháp thân Phật”.

Tượng Phật Bà.Quan Âm có nghìn tay và nghìn mắt sẽ biểu trưng cho những điều gì?

Lớp thứ hai để thờ “Báo thân Phật”: Hàng tượng của Di đà tam tôn luôn mang một tính chất tuyên ngôn hướng cho Phật giáo vì bởi đại điện hướng đến từ tâm và từ trí tuệ. Trong đó thì, Phật A Di Đà luôn có cách bày trí là ở giữa để thể hiện tám tính (hay là bát đại), hay phân thân thường biểu hiện để trở thành Quan thế âm. Bồ tát ở bên trái và cả Đại thế chí. Bồ tát ở bên phải (hay bốn tính sẽ thuộc trí tuệ như là đại hùng, hay đại lực, đại trí).

Phật A-di-đà (Phật ngồi giữa). Bồ Tát. Ðại Thế Chí sẽ cầm một cành hoa sen có màu xanh và đứng ở bên tay phải của Ðức Phật. A Di Ðà. Đây được coi là một vị hộ pháp sẽ giúp việc cho cứu độ của Phật A Di Đà, hay giáo hóa chúng sinh, giúp tích đức hành thiện, giúp trừ gian diệt ác. Bồ Tát. Ðại Thế Chí sẽ biểu trưng cho cả đức tinh tấn và cả ánh sáng trí tuệ, và nhờ vào trí tuệ thì sẽ có năng lực mạnh như một ngọn đèn đầy sáng rực, giúp soi rọi cho các tà vọng tính thiện ác, sẽ thấy được một vực sâu của các tội ác ở trong thế gian được một cách đầy rõ ràng. Ngài cũng còn có một vài các danh hiệu nữa. Ðắc Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Lực Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Tinh Tấn Bồ Tát hay Vô Biên Quang Bồ Tát.

Xem thêm  Câu đối cuốn thư được hiểu là gì? Cùng tìm hiểu những giới thiệu về nó.

lop2

Bồ Tát Quan Thế Âm luôn cầm trên tay nhành dương liễu cùng với một bình tịnh thủy để đứng bên bên tay trái của Đức phật là A Di Đà. Quan Thế Âm cùng với lại một số các sắc tướng và các danh hiệu khác như là Quán Thế Âm vô uý, hay Quán Thế Âm Nam Hải. Đây được coi là một vị hộ pháp sẽ giúp việc cho cứu độ của Phật A Di Đà, hay giáo hóa chúng sinh, giúp tích đức hành thiện, giúp trừ gian diệt ác. Bồ Tát. Đây sẽ biểu trưng cho cả đức tinh tấn và cả ánh sáng trí tuệ, và nhờ vào trí tuệ thì sẽ có năng lực mạnh như một ngọn đèn đầy sáng rực, giúp soi rọi cho các tà vọng tính thiện ác, sẽ thấy được một vực sâu của các tội ác ở trong thế gian được một cách đầy rõ ràng. Mang trong mình một lòng từ bi, lòng nhân ái, lòng vị tha và cả thánh thiện mà không cần phân biệt ra bất kỳ ai, và có nghĩa là người luôn yêu thương đối với tất cả chúng sanh ở trong thiên hạ.

Lớp thứ ba để thờ “Ứng thân Phật”: Bộ tượng là Thích ca liên hoa, gắn với mô hình là nhất Phật và nhị tôn giả, có Đức Thích Ca ngồi kết già với cị trí ở giữa, và tay giơ một đóa sen, và Ma Ha Ca Diếp ở bên trái, còn A Nan Đà thì bên phải.

Cách bày trí 1

Lớp thứ ba để thờ “Ứng thân Phật”.

Họa hình tượng Phật mà để quán tưởng và để chiêm bái thì có đúng không?

Lớp thứ tư: Tượng Tuyết Sơn nhằm mô tả đến quá trình mà bảy năm đã tu khổ hạnh mà không tìm ra được chân lý chính của Đức Thích Ca. Tạo hình tượng với vẻ khắc khổ, và đầu nhô lên như  hình sọ, đôi mắt trũng sâu, cùng chân tay gầy guộc và, hiện rõ cả các đốt xương. Tượng Tuyết Sơn có cách bày trí nhằm mô tả đến quá trình mà bảy năm đã tu khổ hạnh mà không tìm ra được chân lý chính của Đức Thích Ca

Cách bày trí 2

Tượng Tuyết Sơn.

Lớp thứ năm: Bộ tượng là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Và tuy nó có mô hình là nhất Phật và nhị Bồ tát nhưng tuy nhiên ở mỗi chùa sẽ lại có những sự khác nhau riêng. Ở chùa Tây Phương, toàn bộ tượng này sẽ có niên đại vào thời Tây Sơn cùng với Phật Di lặc được ngồi ở giữa, cùng hai bên sẽ là Đại Diệu Tường. Bồ tát và cả Pháp Hoa Lâm. Bồ tát. Khi thì ở trong hình một tướng tăng nhân như là ở chùa Hòe Nhai (thuộc Hà Nội), khi sẽ là hai tượng Bồ tát một người cầm hoa sen hay là pháp khí như là ở chùa Bà Đá. Tuy nó có mô hình là nhất Phật và nhị Bồ tát nhưng tuy nhiên ở mỗi chùa sẽ lại có những cách bày trí khác nhau riêng. Ở chùa Tây Phương, toàn bộ tượng này sẽ có niên đại vào thời Tây Sơn cùng với Phật Di lặc được ngồi ở giữa.

Xem thêm  Cách bày biện cho phòng thờ nhà bạn đạt chuẩn theo chỉ dẫn phong thủy.

Cách bày trí 3

Lớp thứ năm là: Bộ tượng là Hoa Nghiêm Tam Thánh.

Lớp thứ sáu: Tòa Cửu Long nằm ở chính giữa, với bên trái sẽ là Đế Thiên và ở bên phải sẽ là Đế Thích. Tòa Cửu Long luôn được xây dựng mà theo tích tên Thích Ca sơ sinh – là một trong tất cả bốn tích rất quan trọng có trong đời Phật (là đản sinh, là xuất gia, là thành đạo và là viên tịch). Trung tâm sẽ là Thái tử. Tất Đạt Đa đản sinh trong hình dạng chú bé nhưng vẻ mặt nghiêm trang, tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất. Xung quanh sẽ có chín con rồng được liên kết chặt chẽ với nhau để tạo thành riêng một hình khum, cùng hướng về phía mặt hướng ra ngoài, nó mô tả được các tầng trời, và trên đó sẽ có tất cả các vị Phật cùng ngồi kết già, cùng các vị Bồ tát, hay Kim Cương Hộ pháp… Trong chính điện để thờ Phật và hay cách bày trí nó còn gọi như là Phật điện, hay Đại hùng bảo điện, hay Ban Tam Bảo, và triết lý vô thường mà của Phật giáo sẽ được đặt ngay  lên hàng đầu để thể hiện được qua cả tam thân Phật hay là “Pháp thân”, hay “Báo thân” và cả “Ứng thân”. Cách bài trí đối với các tượng Phật nào ở chính điện cũng theo đúng cái ý nghĩa ấy.

lop6

Tòa Cửu Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967978951
icons8-exercise-96 chat-active-icon