Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Cùng tìm hiểu ý nghĩa đằng sau tên gọi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Cùng tìm hiểu ý nghĩa đằng sau tên gọi.

Danh hiệu tên Thích Ca Mâu Ni của Đức Phật được hiểu riêng là gì? Cùng tìm hiểu ý nghĩa đằng sau tên gọi.

Tên gọi là: “Kiều Đạt Ma. Tất Đạt Đa”. Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni (hay còn gọi là Śākyamuni) hay nó còn có tên gốc (hay tên thế tục) như  là Kiều Đạt Ma. Tất Đạt Đa (hay Gotama Siddhāttha). Kiều Đạt Ma được ví là họ tộc. Ở Ấn Độ cổ, thì họ tộc à truyền thống sẽ là theo họ như tộc mẫu hệ. Kiều Đạt Ma được coi là dòng họ mà thế tục như của Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni.

Trong tiếng Phạn thì Kiều Đạt Ma sẽ có nghĩa hiều là sự  hiền lành, tốt đẹp. Tất Đạt Đa thì hiểu là tên. Trong tiếng Phạn thì nó có nghĩa như là sự may mắn, sự cát tường,còn  mang hàm nghĩa như là một “thành tựu hết thảy”, hay “hoàn thành một cách trọn vẹn”.

Đức Phật 1

Tên gọi là: “Thích Ca Mâu Ni”

Phật Thích Ca Mâu Ni. Hay tiếng anh gọi là Gautama Buddha . Vậy thì danh hiệu tên Thích Ca Mâu Ni nó có nghĩa là gì?

Thế nhân tôn ngài hay được hiểu “Thích Ca Mâu Ni”. Và trong đó thì “Thích Ca” có nghĩa là bộ tộc lớn của ngài. Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni hay nó còn có tên gốc như  là Kiều Đạt Ma. Tất Đạt Đa. Trong tiếng Phạn thì Kiều Đạt Ma sẽ có nghĩa hiều là cách bày tỏ sự hiền lành, tốt đẹp. Tất Đạt Đa thì hiểu là tên. Trong tiếng Phạn thì nó có nghĩa như là sự may mắn, sự cát tường,còn  mang hàm nghĩa như là một “thành tựu hết thảy”, hay “hoàn thành một cách trọn vẹn”.Trong tiếng Phạn, thì “Thích Ca” còn có ý tứ như “văn võ song toàn”. “Mâu Ni” thì  là cách gọi một cách tôn kính mà của những người Ấn Độ thời cổ đại họ đối với lại các bậc Thánh nhân, hay có hàm ý như chỉ đến như“người cạo đầu đi xuất gia mà đã tu hành được thành công”. Kiều Đạt Ma được ví là họ tộc. Ở Ấn Độ cổ, thì họ tộc có cách truyền thống sẽ là theo họ như tộc mẫu hệ. Kiều Đạt Ma được coi là dòng họ mà thế tục như của Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni.

ducphat2

Cả tên gọi “Thích Ca Mâu Ni” ở trong tiếng Phạn thì có ý để chỉ một “người cạo đầu để xuất gia mà đã tu hành được thành công hay là người tộc của Thích Ca”.

Sau khi mà Phật Thích Ca. Mâu Ni đã đắc đạo, hay được nhiều các Phật tử còn xưng là Phật, hay Thế tôn, hay là Phật Đà còn có ý chỉ những người mà đã thông qua nhiều năm tu luyện để mà giác ngộ.

ducphat3

Thích Ca có ý nghĩa như là nhân từ. Đức Phật đã dạy chúng ta những bài học lớn về nhân từ, và dạy dỗ chúng ta về cách đối đãi với người khác phải có một tấm lòng yêu thương, ta phải có một tâm từ bi, và đại từ đại bi để đối đãi cho hết thảy chúng sanh. Do đó, nếu như bạn được coi là một Phật tử, bạn hãy sống và bạn đừng quên đến những lời dạy xa xưa của ngài.

Xem thêm  Ý nghĩa riêng của hoành phi và những tìm hiểu về hoành phi câu đối.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967978951
icons8-exercise-96 chat-active-icon