Bồ Tát Đại Thế Chí là ai theo Phật giáo? Tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bồ Tát Đại Thế Chí là ai theo Phật giáo? Tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bồ Tát Đại Thế Chí là ai theo Phật giáo? Tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Bồ Tát Đại Thế Chí là vị Bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả Bồ đề.

Lược sử và những ý nghĩa của tên gọi Bồ Tát. Đại Thế Chí

Thửa xa xưa khi ở thế giới Vô Lượng Đức Tựu An Lạc có Đức Phật hiệu Kim Quang Sư Tử Du Hỷ thị hiện để hóa độ chúng sanh. Lúc bấy giờ thì ở trong nước ấy có một ông vua có hiệu Oai Đức. Ông chuyên dùng các chánh pháp để  có thể trị dân chúng nên được người dân gọi là Pháp Vương. Vị vua này thường rất kính và thờ Phật là Kim Quang. Sư Tử Du Hỷ. Một hôm, nhà vua đang ngồi tọa thiền ở Tam muội cho đến khi mà xuất định thì sẽ thấy hai bông hoa sen được mọc ở cả hai bên tản hữu và ở trong mỗi một bông hoa sen sẽ có mỗi đồng tử. Nhà vua cùng với hai đồng tử sẽ cùng đến chổ cửa Phật để cùng nghe pháp. Vua Oai Đức đó cũng là tiền thân riêng của Phật Thích Ca cùng với lại hai vị đồng tử riêng Bồ tát Quan Thế Âm và cả Bồ Tát Đai Thế Chí.

botatdaithechi1

Lại một thưở khác, khi Bồ Tat Đại Thế Chí lúc mà chưa xuất gia theo học đạo, thì lúc đó Ngài cũng chính người là người con thứ hai mà vua Vô Tránh Niệm đặt tên hiệu Ni Ma Thái Tử. Ngài đã vâng lời của phụ vương để phát tâm cúng theo dường Phật Bảo Tạng cùng với phát nguyện độ sanh. Những hạnh tu của Ngài chú tâm sẽ là:

– Ba nghiệp của thân là: Không sát hại đến chúng sanh, không trộm cướp gì của người và cũng không tà dâm.

– Bốn nghiệp của miệng là: Không nói láo xược, cũng không nói lời được thêu dệt, và không nói những lời hai chiều và cũng không nói những lời độc ác.

– Ba nghiệp của ý: Không tham nhiễm danh lợi và sắc dục, không hờn giận oán cừu và không si mê ám muội, cùng các món hạnh tu thanh tịnh mà hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và cầu đặng một thế giới trang nghiêm đẹp đẽ, như cõi Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai.

Trong khi đó, ngoài ra Ngài cũng đã tu Bồ tát Đạo, cùng làm việc Phật sự, cùng dạy dỗ cho mọi người và cùng làm ra những lợi ích lớn cho nhiều các loài hữu tình nhằm để mà có thể cầu cho mau đặng hoàn mãn cùng với các món công hạnh mà đã thệ nguyện.

botatdaithechi2

Theo kinh của Quán Vô Lượng Thọ có nêu Đại Thế Chí thì có nghĩa như là dùng ánh sáng của trí tuệ để soi khắp mười phương, và khiến chúng sanh ở trong ba đường ác sẽ được giải thoát và có được năng lực rất vô thượng. Quan điểm của việc thực hiện bước đi đầu tiên bằng cách phát nguyện là không nhất thiết phải chuyển đổi mọi người theo quan điểm cụ thể của chúng ta; ý tưởng là chúng ta nên đóng góp điều gì đó cho thế giới đơn giản bằng cách liên hệ của chúng ta, bằng sự dịu dàng của chúng ta.

Xem thêm  Trang hoàng, dọn dẹp bàn thờ thờ cúng tổ tiên vào những ngày tết.

Ngài đã dùng cả  pháp môn là Niệm Phật Tam muội nhằm để có thể tự tu và tự hóa đô chúng sanh. Trong hội Lăng Nghiêm, thì Đức Phật Thích Ca đã hỏi chỗ để sở tu sở đắc riêng của các vị như A–la-hán và cả Bồ tát, thì có lời ngài trả lời rằng là: “Thời của Đức Phật mà Siêu Nhật Nguyệt Quang đã dạy con rằng niệm Phật Tam muội…Và những lời dạy của Đạo Phật vào thực hành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Làm như vậy chúng ta đủ trưởng thành để không níu kéo bất cứ điều gì. Tài năng của chúng ta không bị từ chối mà được sử dụng như một phần của quá trình học tập, một phần của quá trình luyện tập. Một vị bồ tát có thể giảng dạy giáo pháp dưới hình thức hiểu biết trí tuệ, hiểu biết nghệ thuật,

Bồ Tát Đại Thế

Trong mỗi vị Phật cũng đều có đủ cả hai đức tánh rất quan trọng đó là từ bi và cả trí tuệ. Nếu như mà thiếu một trong hai loại đức tánh nầy, thì họ sẽ không bao giờ có thể trở thành Phật.

Hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí

Ngài đứng phía bên phải của ngài Đức Phật. A Di Đà, người đeo một chuỗi anh lạc và bàn tay có cầm hoa sen xanh. Hoa sen xanh sẽ tượng trưng cho sự thanh tịnh, hiểu là đoạn đức. Dùng trí tuệ diệt sạch mọi tất cả các phiền não nhiễm ô, cùng cứu vớt chúng sanh lên thoát khỏi vũng bùn đầy ác trược. Khi trái đất duy trì bầu khí quyển và không gian bên ngoài chứa các ngôi sao, thiên hà và tất cả phần còn lại, chúng ta sẵn sàng mang gánh nặng của thế giới.

botatdaithech3

Trong mỗi vị Phật thì đều sẽ có đủ đến hai đức tánh rất quan trọng đó là từ bi và là trí tuệ. Nếu như mà thiếu một tính trong hai cái đức tánh này, thì họ  sẽ không bao giờ có thể thành Phật.

Đức Phật A Di Đà thì cũng thế, Ngài có hai vị thị giả là Bồ Tát Quán Thế Âm bên trái và Bồ Tát Đại Thế Chí bên phải. Bồ Tát Quán Thế Âm thì tượng trưng cho từ bi, còn Bồ Tát Đại Thế Chí thì tượng trưng cho trí tuệ viên mãn. Trí tuệ thì nó lúc nào cũng sẽ dẫn đầu bởi vì là có trí tuệ thật viên mãn thì có thể khiến từ bi mới có thể thành tựu được. Đức Phật Thích Ca thì cũng có cho mình hai vị Bồ tát để phụ tá đó là Văn Thù cùng Phổ Hiền. Ngài tên Văn Thù Sư Lợi thì tượng trưng riêng cho trí tuệ và ngài Phổ Hiền thì là một đại hạnh từ bi.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967978951
icons8-exercise-96 chat-active-icon