Ban Tam bảo được hiểu là gì và thờ những ai ở chùa? Cùng tìm hiểu.

Ban Tam bảo được hiểu là gì và thờ những ai ở chùa? Cùng tìm hiểu.

Ban Tam bảo cũng hay còn được gọi như tên Tòa Thượng hay là Đại hùng Bảo điện, nó gồm nhiều các pho tượng Phật được đặt ở trên các bệ được xây từ thấp cho tới cao, nó tượng trưng cho cả sự tu hành và cả đắc đạo riêng của đức Phật, và đồng nó thời biểu hiện ở các triết lý riêng của đạo Phật.

Ban Tam bảo được hiểu là gì và thờ những ai ở chùa? Cùng tìm hiểu.

Ban Tam Bảo có nghĩa là gì?

Tam Bảo có nghĩa là ba ngôi báu và nó bao gồm Phật bảo, Tăng bảo và Pháp bảo. Trong nhân gian, thường người ta sẽ coi vật báu sẽ là lụa hay là gấm vóc hay ngọc ngà. Đó là những thứ mà có thể đem lại cho ta lợi ích, làm thỏa mãn được lòng ham muốn. Thế nhưng ở trong Phật giáo, với những thứ được coi là vật chất ấy thì nó lại thật tầm thường. Là bởi dù cho có bao nhiêu là ngọc ngà hay vàng bạc đi nữa cũng không thể nào giúp chúng sinh được thoát khỏi sinh, lão, hay bệnh, tử.

Không thể nào vượt qua được khỏi tam giới, hay tam đồ, hay lục đạo… Chỉ có ba loại ngôi báu với cách bày trí riêng mà của Phật giáo thì mới đủ sức để dẫn dắt cho những chúng sinh được thoát khỏi với những khổ đau ấy. Ba ngôi báu này nó sẽ giống như là ngọn đèn sáng để mà giúp chúng sinh tin và sẽ làm theo, và từ đó họ thoát khỏi được sự đau khổ, họ tìm ra được sự hoan hỉ.

Ban Tam bảo

Nên hiểu như thế nào đúng về ý nghĩa Ban Tam Bảo ở trong chùa Việt?

Phật bảo: Phật được hiểu “ngôi báu thứ nhất” hoặc Phật bảo. Vì Ngài là người đã tìm ra được nguồn Đạo để giải thoát, và đã vượt ra được khỏi vòng mà Sanh tử Luôn hồi dứt tới Khổ trọn Vui. Ngài là đấng để giác ngộ đầu tiên, là người đã tìm ra được chân lý và cả phương pháp để tu tập để có thể hướng đến được sự giải thoát, giúp làm giảm nhẹ đi và xóa bỏ được những khổ đau mà nó vốn có ở trong cuộc đời này. Chính từ những ý nghĩa sâu sắc đó mà thấy đức Mâu-ni còn được tôn xưng như là Phật, là bởi danh từ này nó vốn là do những người Trung Hoa họ phiên âm ra khởi nguồn là tiếng Phạn hay là Buddha, và có nghĩa như là “bậc giác ngộ”. Hay cũng là bậc Thầy cả và của Nhơn Loại. Vì Ngài là người đã tìm ra được nguồn Đạo để giải thoát, và đã vượt ra được khỏi vòng mà Sanh tử Luôn hồi dứt tới Khổ trọn Vui. Vì Ngài là người đã tìm ra được nguồn Đạo để giải thoát, và đã vượt ra được khỏi vòng mà Sanh tử Luôn hồi dứt tới Khổ trọn Vui. Ngài là đấng để giác ngộ đầu tiên, là người đã tìm ra được chân lý và cả phương pháp để tu tập để có thể hướng đến được sự giải thoát, giúp làm giảm nhẹ đi và xóa bỏ được những khổ đau mà nó vốn có ở trong cuộc đời này. Ngài là đấng để giác ngộ đầu tiên, là người đã tìm ra được chân lý và cả phương pháp để tu tập để có thể hướng đến được sự giải thoát, giúp làm giảm nhẹ đi và xóa bỏ được những khổ đau mà nó vốn có ở trong cuộc đời này.

Xem thêm  Hai vị Hộ pháp Khuyến Thiện - Trừng Ác bảo vệ Đạo Phật

Pháp bảo: Chân lý để giác ngộ và cả phương pháp để tu tập do là được Phật truyền dạy còn được gọi là Pháp. Trong các ý nghĩa đó, Pháp được hiểu là phương tiện để mà  chúng ta có thể mà thực hành theo được đúng và đạt được đến sự giác ngộ, và đạt đến được sự giải thoát riêng giống như là Phật. Pháp hiểu là những phương pháp Lương diệu dược để nhiệm màu, nó có năng lực để chữa trị được Tâm bệnh Phiền não mà của chúng sanh ở trong Tam giới. Vì thế mà Pháp còn được tôn xưng như là một“ngôi báu thứ hai”, hoặc là Pháp bảo.

Tăng bảo: Những người mà rời bỏ được đời sống gia đình mà để dành được trọn cuộc đời để thực hành và theo giáo pháp mà của đức Phật, họ hướng đến được sự giải thoát, hay sự giác ngộ, thì họ được gọi như là chư tăng. Các vị này sẽ cùng nhau để tu tập ở trong một cái tập thể được gọi như là Tăng-già (và do là tiếng Phạn sẽ là Sangha) hay là Tăng đoàn. Trong nhân gian, thường người ta sẽ coi vật báu sẽ là lụa hay là gấm vóc hay ngọc ngà. Đó là những thứ mà có thể đem lại cho ta lợi ích, làm thỏa mãn được lòng ham muốn. Thế nhưng ở trong Phật giáo, với những thứ được coi là vật chất ấy thì nó lại thật tầm thường. Là bởi dù cho có bao nhiêu là ngọc ngà hay vàng bạc đi nữa cũng không thể nào giúp chúng sinh được thoát khỏi sinh, lão, hay bệnh, tử. Trong sự tu tập riêng của tự thân mình, các chư tăng họ cũng nêu ra gương sáng về các việc làm để đúng theo lời của Phật dạy và họ đi truyền dạy được những điều đó để đến cho nhiều những người khác nữa. Bởi các Ngài sẽ là người mà thay mặtcủa  ba đời chư Phật, họ có nhiệm vụ nhằm hướng dẫn, hay dắt dìu cho quần sanh để thoát khỏi được nẻo Tối, hay đường Mê, cũng như tu hành và cho đến nới mà dứt Khổ. Vì vậy, các ngài sẽ được tôn xưng như là một“ngôi báu thứ ba”, hoặc là Tăng bảo.

bantambao2

Tòa Thượng điện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967978951
icons8-exercise-96 chat-active-icon