“Tam Thanh” (三清)là gì? Tam Thanh gồm có những ai?

Tam Thanh là gì?

Tam Thanh (Hán Việt: 三清) là một khái niệm trong Đạo giáo Trung Quốc, đề cập đến ba vị thần tiên tối cao. Các vị thần này gồm:

 • Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
 • Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn
 •  Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (còn được gọi là Thái Thượng Lão Quân)

Nguyên Thủy Thiên Tôn

Nguyên Thủy Thiên Tôn

Nguyên Thủy Thiên Tôn (chữ Hán: 元始天尊) Đây là vị thần tối cao nhất trong Tam Thanh. Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn được coi là nguyên thủy và ban đầu của tất cả vạn vật và hiện tượng trong vũ trụ.

Thần thoại

Theo truyền thuyết Đạo Giáo, thuở Hỗn Độn ban đầu, Trời và Đất chưa được phân rõ. Trước cả sự hình thành của Hỗn Mang, chỉ có một nguyên khí huyền bí được gọi là Thái Vô Nguyên Khí (hay còn gọi là khí Hư Vô Nguyên Thủy hoặc Hỗn Nguyên khí). Trong nguyên khí này, tồn tại một vị gốc đầu tiên được gọi là Nguyên Thủy Thiên Vương. Nguyên Thủy ở đây mang ý nghĩa của sự ban đầu, sơ khai, chứ không phải là một vị thần. Khi Thái cực hình thành và có sự hiện diện của Âm Dương, thể chất của Nguyên Thủy Thiên Vương đã ngưng kết thành Bàn Cổ và tạo ra Trời Đất. Sau khi Bàn Cổ hoàn thành việc tạo lập Trời và Đất, nó đã kiệt sức và kết thúc cuộc sống, tuy nhiên, nguyên thần của nó đã chuyển hóa thành ba vị Thiên Tôn và tồn tại mãi mãi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn, hợp thành Tam Thanh.

Tam Thanh sau đó đã sinh hoá và trở thành các vị thần thánh tiên, và tất cả các vị thần thánh tiên đều trở về Tam Thanh. Ngọc Hoàng Thượng Đế, vị Thần Đế trong thiên đình, cũng là một vị thần do Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ định. Tam Thanh cũng là vị thần tối cao trong Đạo Giáo.

Nguyên Thủy Thiên Tôn cư trú tại cung Tử Hư, một cõi gọi là Thánh Cảnh, nằm trong tầng trời Đại Niết Bàn.

Nguyên Thủy Thiên Tôn còn được gọi là “Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn”, trong Tam Thanh Ngài là vị tối cao, đồng thời cũng là vị Tôn Thần hàng đầu của Đạo Giáo. Theo “Lịch đại thần tiên thông giám”, Ngài được tôn xưng là “Vị Tổ chủ trì cõi trời”. Mặc dù vị trí của Ngài rất cao, nhưng sự xuất hiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn diễn ra sau Thái Thượng Lão Quân.

Ban đầu, trong Đạo Giáo không có đề cập đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong các tác phẩm như “Thái Bình Kinh” và “Tưởng Nhĩ Chú”, không có đề cập đến Ngài, và ngay cả trong thần thoại truyền thống của Trung Quốc cũng không có sự đề cập đến hình dạng và sự hiện diện của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Danh xưng Nguyên Thủy xuất hiện lần đầu tiên trong “Chẩm trung thư”, nơi mô tả rằng “Trước khi sự hỗn độn chưa phân rõ (thái cực), đã có “tinh hoa của trời đất” được gọi là “Nguyên Thủy Thiên Vương” tồn tại bên trong, sau đó phân hóa thành hai phần (Lưỡng nghi). Nguyên Thủy Thiên Vương đứng ở đỉnh cõi trời, ngẩng lên hút thiên khí, cúi xuống để hấp thụ năng lượng địa tuyền (suối đất) và trải qua vô số kiếp, cùng với Thái Nguyên Ngọc Nữ, hai nguyên tố này kết hợp thông qua quá trình thông khí kết tinh, sinh ra Thiên Hoàng Tây Vương Mẫu (cũng như Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế). Thiên Hoàng sinh ra Địa Hoàng (Nữ Oa), Địa Hoàng sinh ra Nhân Hoàng, và tiếp tục sinh ra con cháu là Bào Hi (Phục Hy) và Thần Nông (Viêm Đế). Vì vậy, được mô tả rằng: “Ở phía trên Đại La có bảy ngọn núi quý giá được gọi là Huyền Đô Ngọc Kinh, với ba cung. Thượng Cung là nơi cư trú của Bàn Cổ Chân Nhân, Nguyên Thủy Thiên Vương và Thái Nguyên Thánh Mẫu”. Từ đó, danh xưng Nguyên Thủy Thiên Vương mới xuất hiện.

Tôn hiệu

Nguyên Thủy Thiên Tôn được gọi là “Ngọc Thanh Thánh Cảnh Đại La”. Từ “Thiên Tôn” có thể hiểu là Thiên Địa Chí Tôn, là cách thể hiện sự tôn trọng đối với vị tối cao, tương tự như tung xưng vạn tuế trong trường hợp Hoàng đế vạn tuế, vạn vạn tuế.

Ngoài ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có các tôn hiệu khác như “Nguyên Thủy Vạn Pháp Thiên Tôn”, “Thiên Bảo Quân”, “Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn”, “Ngọc Thanh Tử Hư Cao Thượng Nguyên Hoàng Thái Thượng Đại Đạo Quân”, “Thượng Thai Hư Hoàng Đạo Quân”, và “Thanh Huyền Tổ Khí Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn Diệu Vô Thượng đế”.

Đồ đệ

Trong tiểu thuyết “Phong Thần Diễn Nghĩa”, đồ đệ trưởng của Nguyên Thủy Thiên Tôn gồm 12 vị đại tiên, còn được gọi là Thập nhị kim tiên, bao gồm:

 • Quảng Thành Tử (广成子) ở động Vân Tiêu, núi Thái Hoa, là sư phụ của Ân Giao.
 • Hoàng Long chân nhân (黄龙真人) ở động Ma Cô, núi Nhị Tiên, thuộc tộc Kim Long, Bàn Cổ Long Tộc.
 • Xích Tinh Tử (赤精子) ở động Đào Nguyên, núi Cửu Tiên, là sư phụ của Ân Hồng và Dương Nhậm đại phu.
 • Cụ Lưu Tôn (惧留孙) ở động Phi Vân, núi Giáp Long, là sư phụ của Thổ Hành Tôn (mạo theo Phật Câu Lưu Tôn trong Phật giáo).
 • Thái Ất chân nhân (太乙真人) ở động Kim Quang, núi Càn Nguyên, là sư phụ của Na Tra (mạo theo Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn của Đạo gia).
 • Linh Bảo đại pháp sư (灵宝大法师) ở động Nguyên Dương, núi Không Động.
 • Văn Thù quảng pháp thiên tôn (文殊广法天尊) ở động Vân Tiêu, núi Ngũ Long, là sư phụ của Kim Tra (mạo theo Văn Thù Bồ Tát trong Phật giáo).
 • Phổ Hiền chân nhân (普贤真人) ở động Bạch Hạc, núi Cửu Cung, là sư phụ của Mộc Tra (mạo theo Phổ Hiền Bồ Tát trong Phật giáo).
 • Từ Hàng đạo nhân (慈航道人) ở động Lạc Già, núi Phổ Đà, là sư phụ của Long Cát công chúa (mạo theo Từ Hàng Thiên Tôn trong Đạo giáo).
 • Ngọc Đỉnh chân nhân (玉鼎真人) ở động Kim Hà, núi Ngọc Tuyền, là sư phụ của Dương Tiễn theo nguyên tác Phong Thần Diễn Nghĩa.
 • Đạo Hạnh chân quân (道行真君) ở động Ngọc Ốc, núi Kim Đình, là sư phụ của Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ, Vi Hộ.
 • Thanh Hư Đạo Đức chân quân (清虚道德真君) ở động Tử Dương, núi Thanh Phong, là sư phụ của Hoàng Thiên Hóa.
Xem thêm  Cách để thờ cho những người đã khuất không có ảnh thờ. Cùng tìm hiểu.

Bên cạnh đó, còn có một số đệ tử khác của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong câu chuyện “Phong Thần Diễn Nghĩa”:

 • Nam Cực Tiên Ông (Trường Sinh Đại Đế): Ông có tôn hiệu trong Đạo giáo là Trường Sinh Đại Đế. Ông là một đệ tử hầu hạ sư phụ tại Ngọc Hư Cung và là sư phụ của Dương Tiễn và Bạch Hạc Đồng tử.
 • Nhiên Đăng đạo nhân: Nhiên Đăng đạo nhân sinh sống tại động Kim Giáp trên núi Linh Tụ. Tên gọi này được mạo theo Nhiên Đăng Cổ Phật trong Phật giáo.
 • Vân Trung Tử: Vân Trung Tử sống tại động Ngọc Trụ trên núi Chung Nam và là sư phụ của Lôi Chấn Tử.
 • Khương Tử Nha: Khương Tử Nha là một đệ tử quan trọng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ông là sư phụ của Tử Hà quận chúa, Võ Cát và Long Tu Hổ.
 • Thân Công Báo: Thân Công Báo ban đầu là một đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong phái Xiển giáo, nhưng sau đó gia nhập phái Triệt giáo. Ông được phong thần Phân Thủy tướng quân và trở thành sư phụ của Hồng Cẩm, phu quân của công chúa Long Cát.
 • Đặng Hoa: Đặng Hoa là đệ tử thứ năm của Ngọc Hư Cung. Anh bị Tân Hoàn giết nhưng sau đó được phong thần Đẩu Bộ.
 • Tiêu Trăng: Tiêu Trăng là một đệ tử khác của Ngọc Hư Cung. Cô bị Kim Quang Thánh mẫu giết nhưng sau đó được phong Kim Phủ tinh.

Đây là những đệ tử quan trọng khác của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong câu chuyện “Phong Thần Diễn Nghĩa”.

Trong Phong thần diễn nghĩa

Nguyên Thủy Thiên Tôn

Trong tiểu thuyết thần thoại “Phong Thần Diễn Nghĩa”, Nguyên Thủy Thiên Tôn là một nhân vật chính diện và đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện. Ông là Thánh Nhân và sáng lập viên của Xiển giáo, một giáo phái tôn giáo nằm tại Ngọc Hư Cung – Côn Luân Sơn, một nơi thần tiên được bao phủ bởi sương mù quanh năm. Cuộc đời ông được biết đến vào cuối triều đại nhà Thương (商) vào năm 1030 TCN, trong triều đại vua Trụ Vương, ông đã trao bảng Phong Thần cho Khương Tử Nha nhằm giúp nhà Chu đánh bại nhà Thương.

Nguyên Thủy Thiên Tôn trong câu chuyện là một nhân vật hư cấu, ông đứng sau và hướng dẫn các đệ tử, đồng thời thúc đẩy quá trình xung đột giữa hai quốc gia Chu và Thương. Ông đóng vai trò Giáo Chủ của phái Xiển giáo, dẫn dắt các đệ tử trên con đường tu đạo.

Bên cạnh Xiển giáo, trong câu chuyện còn tồn tại một giáo phái khác là Triệt giáo, do Thông Thiên giáo chủ thành lập. Hai giáo phái này tương tự nhau và từng có thời gian học chung dưới sự hướng dẫn của Hồng Quân Lão Tổ. Tuy nhiên, do có các khái niệm và giáo lý khác nhau, Xiển giáo và Triệt giáo đã đi theo con đường riêng và trở thành hai phái đạo khác nhau. Tất cả các thành viên trong giáo phái do Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ định đều có nhiệm vụ chống lại các đệ tử của Triệt giáo và hỗ trợ Tây Bá Hầu Cơ Xương cùng các chư hầu trong cuộc chinh phạt Trụ.

Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trao cho đệ tử Khương Tử Nha bảng Phong Thần và Đả Thần Tiên, và căn dặn xây đài phong thần để tiếp đón linh hồn các chiến sĩ đã hy sinh. Phong thần được phân chia tùy theo công trạng của từng người. Sư đệ của Khương Tử Nha là Thân Công Báo đã cố gắng ngăn cản nhưng không thành công.

Xem thêm  Nghệ thuật để tạo tác ra tượng Phật của các ngôi chùa ở Việt Nam.

Khi Khương Tử Nha gặp nguy hiểm và tử trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sử dụng phép hồi sinh để cứu sống Khương Tử Nha và giúp anh tiếp tục sứ mệnh của mình.

Trong trận chiến cuối cùng với Thông Thiên Giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tận dụng toàn bộ sức mạnh của các đạo nhân tại Ngọc Hư Cung để chiến đấu và thành công đẩy lùi thế lực của Triệt Giáo.

Trong câu chuyện còn xuất hiện nhiều vị thần tiên và nhân vật tôn giáo khác như Phật, Bồ Tát và Thái Thượng Lão Quân, cũng là Đạo Đức Thiên Tôn và đại sư huynh của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với Giáo Chủ Thông Thiên là sư đệ của ông.

Linh Bảo Thiên Tôn

Linh Bảo Thiên Tôn là vị thần thứ hai trong Tam Thanh, có tôn hiệu trong Tam thanh là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Vị thần này mang trách nhiệm quan trọng trong việc duy trì trật tự và quản lý các hiện tượng thiên nhiên trên bầu trời.

Nguồn gốc

Trong thần điện của Đạo Giáo, ban đầu có ba ngôi vị cao nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân và Ngọc Hoàng Thượng đế. Tuy nhiên, trong thời kỳ của các triều đại Tuỳ và Đường, Ngọc Hoàng Thượng đế đã được tách ra và được đặt tên là Thái Thượng Đại Đạo Quân. Khi đến đời Tống, tôn hiệu của Ngọc Hoàng Thượng đế đã được thay đổi thành Linh Bảo Thiên Tôn, thường được gọi là Linh Bảo Quân, và lúc này ba ngôi vị Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh đã được chia rõ ràng, tạo thành Tam Thanh – tối cao của thần điện. Ngọc Hoàng Thượng đế đã chuyển xuống vị trí thấp hơn và được xếp trong Tứ Ngự.

Trong thần điện Đạo giáo, ban đầu có ba ngôi vị cao nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân và Ngọc Hoàng Thượng đế. Trong thời kỳ của Tuỳ,Đường, Ngọc Hoàng Thượng đế đã được tách ra và vị trí mới được gọi là Thái Thượng Đại Đạo Quân. Trong thời kỳ Tống, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã được thay đổi tôn hiệu thành Linh Bảo Thiên Tôn, còn được gọi là Linh Bảo Quân, và ba ngôi vị Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh trong toà Tam Thanh như là tối cao. Ngọc Hoàng Thượng đế đã bị dời xuống vị trí thấp hơn và được xếp vào Tứ Ngự.

Tôn hiệu

 • “Thượng Thanh Đại Đạo Quân”
 • “Thượng Thanh Đại đế”
 • “Linh Bảo Đạo Quân”
 • “Hỗn Minh Đại Thiên Tôn”
 • “Thượng Thanh Cao Thánh Thái Thượng Ngọc Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân”
 • “Thượng Thanh Thánh Địa Thông Thiên Giáo Tổ Linh Bảo Thiên Tôn
 • “Thái Thượng Huyền Hoàng Cao Thánh Nguyên Khí Sở Thành Linh Bảo Thiên Tôn Thượng Thanh Diệu Hữu Thượng Đế Ngọc Thần Huyền Hoàng Đại Đạo Quân”

Thần thoại

Theo truyền thuyết Đạo Giáo, trước khi có trời đất và hỗn mang, chỉ có sự tồn tại của cái nguyên khí huyền bí. Trong không gian này, có một vị Nguyên Thủy Thiên Vương, với “Nguyên Thủy” mang ý nghĩa là gốc cội đầu tiên. Nguyên Thủy Thiên Vương không phải là một vị thần, mà chỉ là một nguyên lý sơ khai. Khi Thái cực hình thành với sự hiện diện của Âm và Dương, thể chất của Nguyên Thủy Thiên Vương ngưng kết thành Bàn Cổ, tạo ra trời và đất, trong khi linh thể được chia thành ba phần, tạo nên Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn – ba bậc tối cao và vô thượng của vũ trụ. Bàn Cổ sau đó chết đi, nhưng linh thể vẫn tồn tại vĩnh viễn. Linh Bảo Thiên Tôn có hai sư huynh đệ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn, hợp thành Tam Thanh.

Tam Thanh sau đó tiếp tục sinh hoá và trở thành các vị thần và tiên đại diện cho sự thần thánh, và tất cả những vị thần và tiên này đều quay về Tam Thanh. Ngọc Hoàng Thượng đế là vị vua của Thiên đình, được chỉ định bởi Tam Thanh. Do đó, Tam Thanh gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn là những vị thần tối cao trong Đạo Giáo.

Linh Bảo Thiên Tôn cư trú tại tầng trời thứ 34, trong cung Châu Nhật, nơi có hàng vạn Kim đồng ngọc nữ chầu, tạo ra các tinh tú và bảo vệ Thiên đình.

Linh Bảo Thiên Tôn chính thức chỉ dạy cho những người tu học đạo để trở thành tiên, với số lượng không thể đếm được.

Trong tiểu thuyết

 • Trong Phong thần diễn nghĩa

Trong tiểu thuyết “Phong thần diễn nghĩa” của Hứa Trọng Lãm, có những suy đoán rằng nhân vật Thông Thiên Giáo Chủ hoặc Linh Bảo Đại Pháp Sư có thể dựa trên Linh Bảo Thiên Tôn, tuy nhiên ý kiến này vẫn tồn tại nhiều tranh cãi. Có thể hiểu đơn giản rằng nhân vật Thông Thiên Giáo Chủ chỉ là một tạo hình hư cấu mà tác giả đã tạo ra, tương tự như nhân vật Hồng Quân Lão Tổ.Tây Du Ký

 • Trong Tây Du Ký
Xem thêm  Khám thờ là gì? Khám thờ và ngai thờ khác nhau như thế nào?

Trong tiểu thuyết “Tây Du Ký”, vị sư phụ Bồ Đề đã truyền dạy phép thuật cho Tôn Ngộ Không được cho là Linh Bảo Thiên Tôn. Tuy nhiên, suy đoán này thiếu căn cứ vững chắc, vì trong chương một của Tây Du Ký đã chỉ rõ rằng nơi Tôn Ngộ Không cập bến sau nhiều năm lênh đênh trên biển là Tây Ngưu Hoá Châu, vùng đất phía Tây của núi Tudi trong Phật giáo. Linh Bảo Thiên Tôn thuộc Đạo giáo và chỉ có ảnh hưởng trong khu vực Đông Thắng Thần Châu. Ngoài ra, một trong những phép mà Bồ Đề tổ sư muốn dạy Tôn Ngộ Không là chư lưu, tức là được làm thầy, được nhận thuốc và tụng kinh niệm Phật. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không đã từ chối. Vì vậy, Tôn Ngộ Không e rằng không được dạy tụng kinh niệm Phật bởi Linh Bảo Thiên Tôn.

Thái Thượng Lão Quân

Thái Thượng Lão Quân

Đây là vị thần thứ ba trong Tam Thanh và cũng là Thái Thượng Lão Quân, một thần thánh được coi là người sáng lập Đạo Giáo. Ông được cho là người đã giáng thân vào thế gian dưới hình dạng Lão Tử (Tổ Đạo Giáo) và truyền bá triết lý và đạo đức của Đạo Giáo.

Thần thoại

Thần thoại trong Đạo giáo kể rằng Thái Thượng Lão Quân tồn tại trước cả trời đất, là nguyên khí hỗn mang ngưng kết thành hình. Ông xuất hiện trong thời đại của vua Chu với danh xưng là Lão Tử, tác giả của Đạo Đức Kinh và được tôn vinh trong Đạo giáo như là Giáo chủ và Đạo tổ.

Thái Thượng Lão Quân có trụ sở tại cung Đâu Suất, nằm ở tầng trời thứ 33. Trong cung Đâu Suất, có lò Bát quái nơi luyện tạo các loại tiên đơn thánh thủy để đạt sự trường sinh bất tử.

Trong Tam Thanh, Thái Thượng Lão Quân đứng ở vị trí Thái Thanh.

Tôn hiệu

Trong Tam Thanh, có nhiều tôn hiệu và danh xưng để chỉ Thái Thượng Lão Quân:

 • “Đạo Đức Thiên Tôn”: Đây là tôn hiệu chính thức và quan trọng nhất trong Tam Thanh.
 • “Vô cực chí tôn”
 • “Vô cực lão tổ”
 • “Hỗn Nguyên Lão Quân”
 • “Thái Thanh Đại đế”
 • “Hàng Sinh Thiên Tôn”
 • “Thái Thanh Cao Thánh Hư Vô Chí Tôn Thái Thượng Ngọc Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân”

Cõi mà Thái Thượng Lão Quân trị vì được gọi là Thanh Cảnh.

Trong tạo hình

Tạo hình của Thái Thượng Lão Quân trong Tam Thanh

Trong tạo hình điện thần thờ, Thái Thượng Lão Quân được biểu thị dưới hình ảnh một ông già có râu bạc, cầm một cây quạt ba tiêu hoặc đồ có hình dạng của Bát quái. Ông ngồi ở bên trái của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong khi bên phải là Linh Bảo Thiên Tôn.

Pháp Bảo Thái Thượng Lão Quân

Pháp Bảo của Thái Thượng Lão Quân có nhiều vật phẩm quan trọng, bao gồm: Quạt Ba Tiêu, Hồ Lô Tử Kim, Dây Thừng Hoàng Kim, Ngọc Tịnh Bình, Kim Cương Trát, Thất Tinh Kiếm và Lò Bát Quái. Các pháp bảo này đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh và sự truyền bá của Thái Thượng Lão Quân trong đạo giáo.

Trong văn học

Hình tượng của Thái Thượng Lão Quân đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học như “Phong thần diễn nghĩa”, “Tây du ký”… Đặc biệt là trong phiên bản phim truyền hình Tây du ký năm 1986, ông được miêu tả là một vị thần tiên tối cao của Thiên đình, sở hữu nhiều bảo vật và khả năng siêu nhiên. Tuy nhiên, ông đã sơ ý để cho Tôn Ngộ Không đánh cắp toàn bộ linh đơn và làm đổ lò Bát quái… Đệ tử của Thái Thượng Lão Quân cũng đã nhiều lần trốn xuống thế gian, gây khó khăn cho bốn thầy trò của Đường Tăng.

Tổng kết

Tam Thanh là một khái niệm quan trọng trong Đạo giáo, đại diện cho ba ngôi vị tối cao và thần thánh trong vũ trụ. Gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn, Tam Thanh tượng trưng cho sự tinh khiết, trí tuệ và đạo đức trong Đạo giáo. Mỗi ngôi vị đều có vai trò và tác dụng đặc biệt, góp phần trong việc duy trì trật tự và cân bằng của vũ trụ.

Truyền thuyết và thần thoại liên quan đến Tam Thanh đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học và phim ảnh nổi tiếng, tạo nên những hình ảnh và tạo hình độc đáo về những vị thần này. Tuy nhiên, việc tìm hiểu về Tam Thanh không chỉ dừng lại ở mặt truyền thống và huyền bí, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự trường tồn và giá trị của tri thức, đạo đức và tinh thần trong cuộc sống.

Qua việc tìm hiểu về Tam Thanh, chúng ta có thể khám phá và hiểu rõ hơn về triết lý và giáo lý của Đạo giáo, cũng như nhận thức về sự quan trọng của việc tuân thủ đạo đức và tìm kiếm sự tinh khiết và trí tuệ trong cuộc sống. Tam Thanh là một khía cạnh đặc biệt của văn hóa và tín ngưỡng, góp phần vào việc xây dựng và duy trì niềm tin và giá trị tinh thần trong xã hội.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967978951
icons8-exercise-96 chat-active-icon