Thanh đồng được chia thành mấy loại và tìm hiểu về người có mệnh đồng.

Thanh đồng được chia thành mấy loại và tìm hiểu về người có mệnh đồng.

Thanh đồng được chia thành mấy loại và tìm hiểu về người có mệnh đồng.

Khi một người mà có mệnh đồng hoặc là căn quả mà đã xuất thủ rồi trình đồng khai căn lúc ấy được gọi là thanh đồng. Thanh đồng thì được chia ra làm hai loại:

1.Thanh đồng hiểu là đồng hầu:

Người nào ở trường hợp trên thì họ chỉ có một vị là Đầu đồng thủ mệnh, hay thanh đồng luôn phải tuân thủ các quy tắc:

a- Không mở phủ.

b- Không được cúng kính hay lễ bái cầu an, để giải hạn, để khất đồng, hay trình đồng đến cho người khác và trong bất kỳ một trường hợp nào.

Thanh đồng được

Nếu như vi phạm đến các điều kiện trên thì sẽ bị phạt căn, sẽ bị chiêu tai ương và họa hại đến cho bản thân cùng với gia quyến, mà suốt đời sẽ không được yên ổn.

2.Thanh đồng hay là đồng soi căn, là nối quả, gọi hồn.

Người nào mà ở trường hợp nêu này thông thường thì có hai vị. Đầu đồng thủ mệnh với lại Đầu đồng quản mệnh. Thanh đồng hiểu là đồng soi, còn bói thì sẽ phải mở phủ, nếu như mà không mở phủ thì sẽ bị phạt căn, dẫn tới thân bại danh liệt, và dở khùng dở điên, rồi nhà tan nghiệp đổ.

thanhdong2

Soi căn ở đây hiểu là cách soi âm soi dương, hay bói cờ, bói bài….Và nhìn là biết số phận, biết tương lai, vận hạn….( ở  đây gọi như là đồng bói)

Nối quả mà ở đây thì là việc cúng kính lễ bái, việc cầu tài, cầu an, việc giải hạn giải họa, …. (ở đây sẽ gọi là thầy pháp). Gọi hồn hiểu ở đây sẽ là việc mà có khả năng để tiếp nhận các vong hồn nào áp nhập được vào bản thân, hay vong mượn xác thân mà của đồng nhân đã truyền đạt được nội dung hay tư tưởng suy nghĩ cho thân nhân…( ở đây sẽ gọi là đồng dí) . Và hoặc là có thể sẽ giúp cho các vong hồn có thể áp nhập được vào thân nhân của người gọi vong ( gọi là áp vong hoặc là cầu hồn).

mophu

Trường hợp này sẽ lại được chia ra làm các khả năng hiểu như sau:

a.Thanh đồng hiểu chỉ là như đồng soi căn. Vậy thì sẽ không được phép mà khất đồng, hay làm thủ tục để trình đồng để sang khăn áo riêng cho người mệnh đồng, và không được cúng kính hay lễ bái như là thầy pháp.

  1. Thanh đồng hiểu là đồng nối quả. Vậy thì sẽ được phép khất đồng, được làm thủ tục để mà trình đồng chuyển sang khăn áo để cho người mệnh đồng mà ở ghế của các đầu đồng có bản mệnh thấp hơn. ( Ví dụ một cách dễ hiểu, các đồng thầy có căn ông Hoàng Mười thì có thể là làm lễ khất đồng, hay trình đồng để cho người có mệnh đồng là căn Cô, Cậu; nhưng tuy nhiên thì không làm được là cho những người đồng có căn ông Hoàng Mười).
  2. Thanh đồng hiểu là đồng gọi hồn: ( nó giống với lại trường hợp a)
Xem thêm  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Cùng tìm hiểu ý nghĩa đằng sau tên gọi.

Tuy nhiên thì có thanh đồng hiểu là đồng thầy và kiêm cả là ba việc soi căn, hay nối quả, hay gọi hồn hoặc là kiêm lẫn hai việc soi căn, việc nối quả hoặc là nối quả, hay gọi hồn. Trường hợp này được áp dụng như là trường hợp (b) nêu ở trên.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967978951
icons8-exercise-96 chat-active-icon