Mở Phủ và những điều bạn nên tìm hiểu về loại hình lễ độc đáo này.

Ban Tam bảo được hiểu là gì và thờ những ai ở chùa? Cùng tìm hiểu.

Mở Phủ và những điều bạn nên tìm hiểu về loại hình lễ độc đáo này.

Đồng Thầy Mở Phủ:

– Có phúc: Là tất cả những người mà có phúc ( hiểu nghĩa là việc người có con cái với đầy đủ cả nam nữ )

– Có lộc: có nhà cửa mà cơ bản đàng hoàng

– Có thọ và có an: Là người mà khỏe mạnh, cuộc sống vợ chồng hòa nhã, có gia đình yên ổn, có được làng xóm cũng quý trọng.

– Là người từ bi, người không tham lam và độc ác, hay hiểu đúng đắn lẽ về đạo và cả được thánh ơn ban quyền cho khai quang và đập hồ mở phủ.​

Mở Phủ

Mở Phủ:

Quan thầy hầu là 3 giá mẫu, và 4 giá quan ( là từ quan đệ nhất cho đến quan đệ tứ )

– Quan đệ nhất. chứng sớ, phê sớ, và ra quyền lệnh về việc mở phủ để cho các quan hàng. Sau đồng thời là mở phủ đệ nhất cùng với chứng mã phủ mà thượng thiên. Quan đệ nhị về để mở phủ đệ nhị.  Phủ đệ nhị thì nhận đồng tân và chứng mã phủ đệ nhị ( hình lốt xanh, người hình xanh và ngựa xanh ( ngựa ko bắt buộc )

– Quan đệ tam thì về để mở phủ đệ tam. Như là quan đệ nhị và cả chứng mã của phủ đệ tam

– Quan đệ tứ thì mở phủ đệ tứ. Mã phủ đệ tứ sẽ gồm ( có voi vàng, có người hình vàng, có hình lốt vàng )

Nếu tân đồng mà có cung và kiêm chi đôi nước. Lúc đó tiến hành làm lễ mở phủ chéo.

lop3

Quan thầy sẽ hầu 3 giá mẫu, và sau là hầu đức ông để về soát cho đàn nhà Trần ( có gồm 1 ngựa đỏ, có 1 voi đỏ, có 1 thuyền đỏ, có 1 thoi đỏ, có 1 hình nhân đỏ, có 2 lốt đỏ , có 6000 vàng đại thiếc, có 6000 vàng hoa đỏ). Giá thánh của bà đệ nhị là Đại Hoàng khi về chứng đàn và khi tiến mã Trần triều. ( thì có thể là hầu đức thánh họ Phạm về để chứng đàn và là cho tiễn mã. Nếu như hầu đến đức thánh Phạm là thì thỉnh về sau đệ nhất là Thánh Bà và cũng thỉnh trước khi đệ nhị Thánh Bà ) và đồng thời thì chứng cho cả đồng tân là thuộc dòng thanh đồng, và cho đội lệnh của nhà Trần ( và mở sổ thanh đồng với biên sổ phê lệnh ). Khi đã đội theo lệnh của nhà Trần thì cần chú ý vào việc hầu cho nhà Trần mà của tân đồng. Từ ngày được đội lệnh để đến bách nhật, thì chỉ hầu gia thánh bà của nhà Trần. Sau bách nhật thường thì được về cho đền nhà Trần sẽ hầu tráng cho bóng nhà Trần ( và không cần là đợi mãn tam niên ). Nhưng cũng chỉ được hầu giá vương bà và các giá cô cậu Trần Triều, tuyệt đối không hầu đức ông, tứ vị vương tử và giá đức Ông thánh Phạm ( về điều này xin viết một bài cụ thể về Hầu các giá nhà Trần và hiểu đúng về việc thờ và hầu nhà Trần sau). Các giá quan và cả giá chầu của bốn phủ sẽ hầu tiếp sau như là ở trên .

Xem thêm  Không gian phòng thờ sẽ cần những gì? Những điều bạn cần phải lưu ý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967978951
icons8-exercise-96 chat-active-icon