Bồ tát Phổ Hiền là ai? Tìm hiểu về một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo.

Bồ tát Phổ Hiền là ai? Tìm hiểu về một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo.

Trong Phật giáo Đại thừa , Phổ Hiền là một vị bồ tát ( phật thủ) đại diện cho lòng nhân từ hoặc hạnh phúc . Ngài thường được miêu tả trong bộ ba với Thích Ca Mâu Ni (Đức Phật) và Bồ tát Văn Thù , trên một con voi ba đầu hoặc một con voi một đầu có sáu ngà.

Bồ tát Phổ Hiền 5

Bồ tát Phổ Hiền được hiểu là ai?

Ngài được xem là một trong tứ đại Bồ tát của Phật giáo (tứ đại Bồ tát là Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Địa Tạng và Bồ tát Phổ Hiền). Ngài và ngài Bồ tát Văn Thù được xem là thị giả riêng của Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni. Bồ tát Văn Thù thì cưỡi sư tử và đứng thị giả ở phần bên trái và ngoài ra Bồ tát Phổ Hiền sẽ cưỡi voi trắng và đứng thị giả ở phần bên phải.

Nếu như mà Bồ tát Văn Thù là đại biểu cho tính trí, tuệ, chứng, và nắm giữ được trí tuệ và cả chứng đức mà của chư Phật. Bồ tát Phổ Hiền thì đại biểu cho cái lý, định, cái hạnh, Ngài nắm giữ lý được đức, định đức và cả hạnh đức riêng của chư Phật.

Bồ tát Phổ Hiền 3

Các ngài cũng đã diễn giải được sự hoàn bị đầy viên mãn của sự lý trí, sự định tuệ và cả hạnh chứng rất riêng của Như Lai. Cả hai vị Đức phật bản tôn cùng với lại Phật Tỳ Lô. Giá Na thì được gọi như Hoa Nghiêm Tam Thánh. Mật Tông thì xưng tụng Ngài Bồ tát Phổ Hiền như Thiện Nhiếp Kim Cương, hay Chân Như Kim Cương, hay Như Ý Kim Cương. Ngài cũng còn được xem như là đồng thể cùng với lại Kim Cương Tát Đỏa.

Khi Đức Phổ Hiền lúc chưa xuất gia để học đạo, Ngài đã làm con thứ tư ở trong gia đình của vua hiệu Vô Tránh Niệm, có tên gọi là Năng-đà-nô. Danh hiệu Phổ Hiền này thì đã xuất hiện trước tiên nhất ở trong kinh là Mạn Ðà La. Bồ Tát, khi về sau xuất hiện lại ở nhiều các kinh khác như là kinh Hoa Nghiêm, hay kinh Pháp Hoa nên nó đã trở thành phổ biến.

Phổ Hiền là trạng thái vượt thời gian của sự nhất thể hoàn hảo bao gồm tất cả, điều này hoàn toàn tốt và không thể bị bác bỏ. Sự rộng rãi của cuộc trò chuyện rộng rãi, cởi mở, về cơ bản là không thể phân biệt được; những bện của sự mệt mỏi và cảm xúc dệt nên chữ Phổ Hiền trong khía cạnh màu xanh lam đậm đại diện cho sự mở rộng của cuộc trò chuyện rộng rãi, cởi mở, về cơ bản là không thể giải thích được; những bện của sự mệt mỏi và cảm xúc dệt nên chữ Phổ Hiền ở khía cạnh màu xanh lam đậm tượng trưng cho sự rộng rãi, cởi mở, nền tảng. Trong quá trình tạo ra các thế giới, chúng làm việc cùng nhau và thông qua nhau. Samantabhadri ở dạng tinh khiết nhất.

Xem thêm  Bàn thờ từ gỗ mít và những lí do để lựa chọn làm tủ thờ từ loại gỗ này.

Bồ tát Phổ Hiền 2

Tại Việt Nam thì, hằng năm các tín đồ của Phật Giáo thường cử hành lễ để vía ngài đản sinh vào ngày 21 của tháng hai trong âm lịch và cả lễ vía ngài trở thành đạo diễn ra vào ngày 23 của tháng tư âm lịch.

Sự tích của Bồ tát Phổ Hiền

Khi mà chưa xuất gia theo học đạo, thì đức Phổ Hiền còn đã làm con thứ tư trong gia đình vua Vô Tránh Niệm, có tên đặt Năng-đà-nô. Nhờ phụ vương mình khuyên bảo cho nên Thái Tử khi ấy mới phát tâm và cúng dường cho Phật Bảo Tạng cũng như chúng sanh ở trong 3 tháng. Lúc ấy  thì có một quan đại thần là Bảo Hải đã thấy vậy, và khuyên rằng là.“Nay Điện Hạ có lòng làm được việc công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề mà cầu được thành Phật, hơn là cầu sự phước báu hữu lậu nơi cõi Nhơn, Thiên, vì cõi ấy còn ở trong vòng sinh tử”.

Đức Phổ Hiển còn được gọi là Đức Phật thứ hai vì ngài rất quan trọng trong việc hỗ trợ thành lập Phật giáo Tây Tạng ở Tây Tạng. Chính nhờ hoạt động của Ngài mà Đạo pháp đã được vững vàng ở ‘nóc nhà thế giới’. Đức Phổ Hiển sinh vào thế kỷ thứ 8 và ngài là một bậc thầy Mật thừa và nổi tiếng về việc thực hiện các phép lạ. Trong tiếng Tây Tạng, Đức Phổ Hiển thường được gọi là Guru Rinpoche, có nghĩa là “bậc thầy quý giá”. Đức Phổ Hiển là một đấng hoàn toàn giác ngộ, một người thức tỉnh hoàn toàn, một vị phật. Anh ta đã không trở nên giác ngộ dần dần, hoặc bắt đầu thực hành những lời dạy của Đức Phật Thích Ca và cuối cùng đạt được giác ngộ. Đức Phổ Hiển hóa thân như một đấng giác ngộ hoàn toàn. Thông qua hình tướng của Ngài, trí tuệ nguyên thủy hiển hiện trong thế gian để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh.

Bồ tát Phổ Hiền

Khi đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký rồi, tự nhiên giữa hư không có nhiều vị Thiên Tử ở các cõi Trời đem đủ thứ bông thơm đẹp đến mà cúng dường và đồng thinh khen ngợi.

Phổ Hiền dịch âm là Tam-mạn-đà Bạt-đà-la, hoặc Tam-mạn-đà Bạt-đà (Samntabhadra). Phổ là biến khắp, Hiền là Đẳng Giác Bồ-tát, Phổ Hiền là vị Bồ Tát Đẳng Giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ.  Đức Phổ Hiển là một giáo viên lịch sử, người được cho là đã chuyển đổi Tây Tạng sang Phật giáo. Ông là một học giả, nhà thiền và pháp sư nổi tiếng, và câu thần chú của ông cho thấy bản chất phong phú và đa dạng của ông. Đức Phổ Hiển, Nghĩa là Liên Hoa Sinh, là một đạo sư hiền triết từ Oddiyana, người được cho là đã truyền Phật giáo Kim Cương thừa đến Bhutan và Tây Tạng và các nước lân cận vào thế kỷ thứ 8. Ở những vùng đất đó, ngài được biết đến nhiều hơn với cái tên Guru Rinpoche (“Guru quý giá”) hay Lopon Rinpoche, hay đơn giản hơn là Padum ở Tây Tạng, nơi những người theo trường phái Nyingma coi ngài là vị Phật thứ hai.

Xem thêm  Quán Thế Âm Bồ Tát là ai? Tìm hiểu về hệ thống kinh điển của Phật giáo.

botatphohien7

“Cha tôi là giác tánh nội tại, Phổ Hiền. Mẹ tôi là người tối thượng của thực tại, Samantabhadri. Tôi thuộc về đẳng cấp bất nhị của lãnh vực nhận thức. Tên tôi là Liên Hoa Sinh Vinh Quang. Tôi đến từ lĩnh vực chưa sinh ra của mọi hiện tượng. Tôi sử dụng khái niệm nhị nguyên như chế độ ăn uống của mình. Tôi hành động theo cách của chư Phật ba đời ”.

Ý nghĩa của danh hiệu:

Phổ Hiền dịch âm là Tam-mạn-đà Bạt-đà-la, hoặc Tam-mạn-đà Bạt-đà (Samntabhadra). Phổ là biến khắp, Hiền là Đẳng Giác Bồ-tát, Phổ Hiền là vị Bồ Tát Đẳng Giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ. Hai mắt anh ta mở to trong một cái nhìn xuyên thấu. Trên người, anh ta mặc một chiếc áo lót màu trắng kim cương và, trên người cái này, nhiều lớp, một chiếc áo choàng màu đỏ, một chiếc áo dài thần chú màu xanh đậm, một chiếc khăn choàng tu viện màu đỏ được trang trí bằng hình hoa vàng, và một chiếc áo choàng màu hạt dẻ bằng gấm lụa. Anh ta có một khuôn mặt và hai tay. Trong tay phải, anh ta cầm một viên kim cương năm ngạnh ở trái tim mình; và ở bên trái của ngài, nằm trong cử chỉ của sự bình tĩnh, ngài cầm một chiếc cốc đầu lâu ở giữa là một chiếc bình trường thọ chứa đầy mật hoa của trí tuệ bất tử. Nâng niu trên cánh tay trái của anh ấy là một khatvanga ba cánh tượng trưng cho người phối ngẫu Mandarava. Trên đầu, Ngài đội một chiếc mũ hình hoa sen năm cánh. Phẫn nộ và mỉm cười, anh ta rực sáng một cách lộng lẫy với sự lộng lẫy của các dấu chính và phụ. Anh ta ngồi bằng hai chân trong tư thế hoàng gia. Biểu tượng cho – Pháp khí – Thờ phụng

botatdaithechi3

Vị Bồ tát này, Phổ Hiền đã dạy một kỹ thuật thiền định khi bạn nhìn thấy một bức tượng hoặc hình ảnh của Đức Phật, miễn là bức tượng đó là một bức tượng tốt, không phải là một người trông mập mạp hoặc ngu ngốc: vai thả lỏng ở góc nghiêng 45 độ, hóp bụng, ngực mạnh và kiêu hãnh, không có cái tôi, đôi mắt gần như nhắm lại nhưng vẫn quan sát mọi người, nhẹ nhàng mỉm cười như một em bé hạnh phúc và một nhà thông thái đồng thời, tay không căng thẳng. Đặt lưỡi của bạn giữa hai hàm răng, hàm răng khép lại nhưng không có lực, hãy để năng lượng của bạn trở nên rất nhạy cảm, thần kinh của bạn bình tĩnh, mắt bạn hoàn toàn thư giãn – không phải tìm kiếm hay tìm kiếm gì nữa. Hãy tập trung cao độ để ghi nhớ tượng Phật đẹp đẽ, hoàn hảo, linh thiêng.

Xem thêm  Tìm hiểu về một số thể loại Phật giáo

Khi hình ảnh đó xuất hiện trong tâm trí bạn, hãy tưởng tượng bạn khác đang ở trước tượng Phật và thấy mình đang cúi đầu trước vị Phật đó. Sau nhiều năm thực hành, tất cả các tượng Phật sẽ đột nhiên xuất hiện, và bạn sẽ thấy nhiều bản sao của bạn đảnh lễ chúng cùng một lúc. Bạn càng thực hành nhiều, sức mạnh này sẽ nhận được càng mạnh mẽ. Cuối cùng, bạn sẽ quên cơ thể của mình; cuộc sống của bạn, năng lượng của bạn sẽ đột nhiên bùng nổ và mở ra và bạn sẽ thấy rất nhiều ánh sáng.

botatphohien3-1

Trong sách này nói rằng nếu ai đó cúi đầu hoặc thành tâm dạy triết lý này, thì vị bồ tát này sẽ xuất hiện trước mặt bạn, hoặc nếu tâm thức của bạn không đủ thanh tịnh thì ông ấy sẽ chạm vào đầu bạn để giúp bạn. Nếu bạn đã nhìn thấy một bức tượng mình thích, chẳng hạn như tượng A Di Đà ở võ đường, thì bây giờ bạn có thể thử thiền kiểu kiết già nửa chân. Hãy kêu gọi “Lạy Đức Thánh Linh, 10 Ý Chí Tuyệt Vời, Không Thể Tin Nổi Hiện Ra Trong Mọi Không Gian, xin hãy giúp con đảnh lễ tất cả Chư Phật”. Đừng căng thẳng khi cố gắng tạo ra hình ảnh, hãy cố gắng tưởng tượng với niềm vui. Nếu bạn không làm được điều đó khi bạn đang tập trung và thư giãn, hãy sử dụng sức mạnh Chí Công – thẳng tâm, thẳng cổ, tập trung sâu – và bạn có thể có cơ hội trải nghiệm. Trong hình tướng được thấy này, ngài sẽ là một vị Thần mà có cánh cùng với lại thân hình có màu nâu và đỏ sẫm ngoài ra có 3 mặt, có 6 tay và có 4 chân. Ngài thường được miêu tả ở trong một tư thế là ôm lấy người mà phối ngẫu có màu đỏ tươi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0967978951
icons8-exercise-96 chat-active-icon